internista endokrinolog

Doc. dr Petar Ristić

Petar Ristić

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezda

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic
2002. - Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma, načelnik odseka za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za endokrinologiju VMA, asistent na predmetu interna medicina medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane
1997. - Vojno - medicinska Akademija

Obrazovanje
2017. - Doktor medicinskih nauka
2007. - Subspecijalizacija iz endokrinologije
2002. - Specijalizacija iz interne medicine
1997. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Diabetes mellitus, bolesti štitaste i paraštitastih žlezda,  insulinska rezistencija, metabolički sindrom, dijabetična kardiomiopatija

Dostignuća i priznanja
Devet (9) autorskih i koautorskih radova indeksiranih u CC ili SCI
Koautor u udžbeniku  ,,Uvod u klinički rad’’ medicinskog Fakulteta Univerziteta odbrane 2018.