stomatolog - ortodont

Dr Predrag Lazović

Predrag Lazović

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2005. - Acibadem Bel medic
1991. - 1992.  Dom zdravlja „dr Simo Milošević“, Beograd
1993. - 1995.  Medicinska škola na Zvezdari (predmeti: hirurgija, interna medicina  i nega bolesnika)
1991. - 1996.  Rad u privatnoj praksi
1996. - konsultant po pozivu u renomiranim stomatološkim ordinacijama

Obrazovanje
1991. - Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
1993. - 1996. - Specijalista ortopedije vilic, Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu

Stručne aktivnosti
Učesnik mnogobrojnih ortodontskih kongresa, seminara i kurseva

Strani jezici
Engleski jezik

Dostignuća i priznanja
Instruktor i majstor Aikido-a (četvrti DAN)