Maksilofacijalni hirurg

dr Puniša Razić

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Poliklinika Stojković „Face and Dental“
 • Stomatološka ordinacija Razić

Obrazovanje:

 • Stomatološki fakultet u Beogradu, diplomirao 2012 god
 • Spacijalizacija iz maksilofacijalne hirurgije 2021 god.

Stručna usavršavanja:

 • Kurs estetske hirurgije Zagreb 2019 god.
 • Kurs rekonstruktivne hirurgije donje vilice Minhen 2018 god
 • Implantološki kursevi 2017 god.

Profesionalna članstva:

 • EACMFS- Član evropskog udruženja kraniomaksilofacijalnih hirurga
 • UMFHS- Član udruženja maksilofacijlanih hirurga Srbije
 • SLD – Član srpskog lekarskog društva
 • SKS- Član stomatološke komore Srbije

Strani jezici: 

 • Engleski

Posebna sfera interesovanja:

 • Rekonstruktivna  i estetska hirurgija lica.