internista gastroenterolog - hepatolog

Prof. dr Radmila Ješić

 Radmila Ješić

internista gastroenterolog - hepatolog

Prof. dr Radmila Ješić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Internističke  i subspecijalističke (gastroenterološke i hepatološke) preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena, punkciju  ascitesa, biopsiju jetre

Radno mesto / Radno iskustvo:

2003. -  Bel Medic

2008. -  Redovni profesor na katedri Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1983. -  Načelnik Hepatologije II, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički Centar Srbije

Obrazovanje:

1990. - Subspecijalistički ispit iz gastroenterologije i hepatologije

1988. - Doktorat sa temom „Određivanje ehografskih markera cirkumskriptnih  lezija jetre i procena pouzdanosti interpetacije eho slike“

1979. - Poslediplomske studije iz kardilogije

1986. - Specijalizacija iz Interne medicine u Beogradu  

1977. -Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu

Publikacije:

Objavila 250 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, knjigama, zbornicima radova s kongresa i zbornicima  apstrakta.

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Evropsko uruženje za transplantaciju organa

Predsednik republičke komisije za transplantaciju jetre

Udruženje gastroenterologa Srbije

Srpsko lekarsko društvo

Stručne aktivnosti:

1989. Škola ultrazvuka

Posebna sfera interesovanja:

Hepatologija, transplantacija jetre


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!