internista gastroenterolog

Prof. dr Radoje Doder

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, gastroskopiju i kolonoskopiju u lokalnoj i opštoj anesteziji.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2009. -  Acibadem Bel medic

2001. - načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju

1990. -Vojnomedicinska akademija u Beogradu

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine

Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. godine

Subspecijalizacija iz gastroenterologije na VMA 1996. godine

Magisterijum iz oblasti gastroenterologije sa temom » Achalasia-balon dilatacija kod tretmana achalasia« 1998. godine

Doktorat na temu «Tretman hemoklipsovima kod krvarećih ulkusa« 2001. godine

Edukacija iz dijagnostike bolesti jetre i žučnih puteva u Belgiji 2003. godine

Publikacije:

Objavio oko 60 naučno-istraživačkih radova

Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva:

Predsednik je udruženja za digestivnu endoskopiju

Posebna sfera interesovanja:

ERCP dijagnostika (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija), interventna endoskopija, dilatacije ahalazija