opšti hirurg

Sci. dr med. Radosava Račić Arsović

Radosava Račić Arsović

Radno mesto / Radno iskustvo
2010. - 2011. - Pripravnicki staž, lekar opšte prakse -DZ B. Polje;
2011. - 2014. - dr med. Zavod za HMP CG
2014/15. - 2020. - Specijalizant za OB B. Polje, strucno usavrsavanje na Klinici za digestivnu hirurgiju (I hir. Klinika KCS, UC KCS, IORS...)
2018/19. - Specijalisticke akademske studije, modul Digestivni sistem, Klinika za Gastreoenterohepatologiju KCS
2020. - 2021. – OB Bijelo Polje, kao specijalista opšte hirurgije.

Obrazovanje
Srednja med. Škola „ Dr Branko Zogović“, Berane.
Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u K. Mitrovici.
Spec. Akademske studije- modul digestivni sistem, Med. Fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Specijalizacija opšte hirurgije, Med. Fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Stručna usavršavanja
Prisustvo brojnim kongresima i radionicama (SAES bazicni kurs laparoskopije u organizaciji UC KCS pod pokroviteljstvom Evropskog udruzenja za lap. Hirurgiju.
Srpski pankreasni klub- strucni kurs u okviru KME moderno lecenje bolesnika sa akutnim pankreatitisom, multidisciplinarni pristup.
Laparoskopska hirurgija danas u Srbiji- stvarnost i perspektive, KME, SANU.
Ucesce na I internacionalnom i regionalnom sastanku IASGO u Beogradu.
Ucesce na 1 i 2-om kongresu endoskopskih hirurga Srbije.
Ucesce na 10-tom internacionalnom simpozijumu koloproktologa...)

Publikacije
Revijalni rad - Lecenje granicno resektabilnih karcinoma glave pankreasa-autor.
Prognostic impact of number of positive lymph nodes and lymph node ratio on outcome of patient after resection on pancreatic adenocarcinoma- koautor.

Profesionalna članstva
Ljekarska komora CG.
Udruzenje hirurga CG.
Srpski pankreasni klub.
Udruzenje endoskopskih hirurga Srbije.

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
Onkoloska hirurgija- hirurgija malignih bolesti, digestivna hirurgija.

Dostignuća i priznanja
Diploma „Luca“