Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Samir Obućina

Samir Obućina

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2007 - 2014. god. - Opšta bolnica Prijepolje, lekar u Službi za hitnu medicinsku pomoć, lekar u Prijemno urgentnoj službi, klinički lekar u Internom odeljenju
 • 2014 - 2018. lekar na specijalizaciji Opšta bolnica Užice, KGA KCS Beograd i KGA Narodni front
 • 2019 - 2023. specijalista ginekologije i akušerstva.

Obrazovanje

 • 2005. doktor medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
 • 2014-2018.lekar na specijalizaciji ginekologije i akušerstva
 • 2019. god. specijalista ginekologije i akušerstva Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja

 •   Kurs ultrazvuka u perinatalnoj medicini „Patologija trudnoće 2018.god“, bazični i napredni tečaj iz kolposkopije Udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju Srbije.

Publikacije  

 • koautorski radovi

Profesionalna članstva

 •  Član Lekarske komore Srbije
 •  Član Srpskog lekarskog društvaČ
 •  Član Udruženja za kolposkopiju i cervikalnu patologije Srbije.

Stručne aktivnosti 

 •  domaći i međunarodni simpozijumi i kongresi.

Posebna sfera interesovanja

 • minimalno invazivna hirurgija u ginekologiji
 • perinatologija

Strani jezici

 • engleski