specijalista ORL - audiolog

Dr Sandra Stojanović

U Acibadem Bel Medicu radi: 

 • ORL pregled dece I odraslih
 • Dijagnostika sluha kod dece I odraslih: skrining sluha, timpanometrija, audiometrija, BERA

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Od 2000. ORL Klinika KBC Zvezdara

Šef odseka Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha ’Dečija kuća

Obrazovanje

 • 2018. subspecijalista audiologije
 • 2004. specijalista otorinolaringologije
 • 1998. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja 

 • Međunarodni EACCME kursevi i usavršavanja iz oblasti: neurootologije, kohlearne implantacije, fitinga kohlearnih implantata, genetskog aspekta problema oštećenja sluha

Publikacije 
Domaće i međunarodne publikacije, naučni radovi, predavanja i vođenja profesionalnih obuka iz polja kohlearne implantacije, funkcionalnog ispitivanja sluha, rane intervencije.

Stručne aktivnosti

 • Menadžer projekta za uvođenje programa kohlearne implantacije u Srbiji, 2001. God
 • Konsultativna podrška razvoju audiologije i programa kohlearne imlantacije u Crnoj Gori,  2014. – 
 • Radna grupa za formiranje Nacionalnog registra dece sa smetnjama u razvoju, projekat Instituta za javno zdravlje Srbije ‘dr Milan Jovanović-Batut’ i Unicef-a,  2015. – .

Strani jezici

 • engleski
 • nemački

Posebna sfera interesovanja

 • razvoj programa rane intervencije (rane dijagnostike i terapije) u oblasti oštećenja sluha u Srbiji, profesionalnog razvoja i formiranja mreže podrške osobama sa oštećenjima sluha, razvoj međunarodne stručne saradnje.