Specijalista otorinolaringologije, subspecijalista fonijatrije

Prof. dr Sanja Krejović Trivić

Sanja Krejović Trivić

U Acibadem Bel Medicu radi
Ekspertski obavlja sledeće preglede:

 • Otorinolaringološki pregled dece i odraslih pacijenata
 • Fonijatrijski pregled
 • Endovideolaringostroboskopski pregled

Radno iskustvo

 • Preko 20 godina na poslovima lekara i preko 15 godina na poslovima specijaliste otorinolaringologije i subspecijaliste fonijatrije
 • Klinika za ORL i MFH, KCS od 2000.godine

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • Magistrirala 2005.godine na temu „Evaluacija terapijskih rezultata metastatskih depozita u vratu kod kasno otkrivenih i neotkrivenih primarnih tumora”. Medicinski fakultet u Beogradu
 • Doktorirala 2015.godine na temu „Evaluacija parametara od značaja za kvalitet života laringektomisanih pacijenata“. Medicinski fakultet u Beogradu
 • Subspecijalizirala 2017.godine na temu „Fonijatrijska rehabilitacija pacijenata sa jednostranim neurogenim paralizama larinksa“.   Medicinski fakultet u Beogradu

Publikacije  

 • Autor velikog broja radova objavljenih u domaćim i međunarodnim stručno-naučnim časopisima i poglavlja u udžbenicima
 • Predavač na mnogim domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima

Dostignuća i priznanja

 • Dobitnik Nagrade Grada Beograda za doprinos u medicini za 2017.godinu kao autor knjige „Karcinomi larinksa“