opšti hirurg

Dr sci. med. Slavenko Ostojić

 Slavenko Ostojić

opšti hirurg

Dr sci. med. Slavenko Ostojić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel medic

•    1999. - Prva hirurška klinika KCS, Odeljenje hepato-bilijarne i pankreasne hirurgije

Obrazovanje:

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. godine

•    Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1999. godine

•    Magistarska teza pod nazivom “Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla”, 2009. godine

•    Priprema doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma papile Vateri u Tis,T1 i T2 stadijumu“

•    Subspecijalizacija iz Digestivne hirurgije, položen usmeni ispit 2001. godine, priprema subspecijalistički rad

Profesionalna članstva:

•    Srpsko lekarsko društvo

•    Udruženje Jugoslovenske endoskopske hirurgije (JUEH)

•    Internacionalno hepato-bilijarno i pankreasno udruženje (IHPBA)

•    Evropski pankreasni klub (EPC)

Stručne aktivnosti:

•    Poslediplomski kursu u St Marks hospital u Londonu, 2001. godine.

•    Učesnik na 21. Kongresu Evropskog udruženja za hirurške infekcije, 2008.  u Turskoj

•    Pohadjao poslediplomski kurs iz digestivne hirurgije u Univerzitetskoj bolnici  «Doce de Octubre», Madrid, 2009.

•    Učestvovao na  III medjunarodnoj konferenciji Srpsko-rumunskih hirurga u Krajovi, 2008.

•    Učesnik na domaćim kursevima kontinuirane medicinske edukacije i Hirurške sekcije SLD

•    Na III medjunarodnom Gastro-hirurškom sastanku u Vrnjačkoj banji, 2001. godine, nagradjen za najbolji rad «Procena maturacije zida pseudociste pankreasa za hiruršku derivaciju «

Strani jezici:

Služi se ruskim i engleskim jezikom


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!