opšti hirurg

Doc. dr sci. med. Slavenko Ostojić

Slavenko Ostojić

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2018. - Acibadem Bel medic
 • 1999. - Prva hirurška klinika KCS, Odeljenje hepato-bilijarne i pankreasne hirurgije

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1991. godine
 • Specijalizacija iz Opšte hirurgije, 1999. godine
 • Magistarska teza pod nazivom “Hirurško lečenje i prognostički faktori kod bolesnika sa karcinomom ekstrahepatičnog bilijarnog stabla”, 2009. godine
 • Priprema doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj izbora resekcionih procedura u lečenju karcinoma papile Vateri u Tis,T1 i T2 stadijumu“
 • Subspecijalizacija iz Digestivne hirurgije, položen usmeni ispit 2001. godine, priprema subspecijalistički rad

Profesionalna članstva

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje Jugoslovenske endoskopske hirurgije (JUEH)
 • Internacionalno hepato-bilijarno i pankreasno udruženje (IHPBA)
 • Evropski pankreasni klub (EPC)

Stručne aktivnosti

 • Poslediplomski kursu u St Marks hospital u Londonu, 2001. godine.
 • Učesnik na 21. Kongresu Evropskog udruženja za hirurške infekcije, 2008.  u Turskoj
 • Pohadjao poslediplomski kurs iz digestivne hirurgije u Univerzitetskoj bolnici  «Doce de Octubre», Madrid, 2009.
 • Učestvovao na  III medjunarodnoj konferenciji Srpsko-rumunskih hirurga u Krajovi, 2008.
 • Učesnik na domaćim kursevima kontinuirane medicinske edukacije i Hirurške sekcije SLD
 • Na III medjunarodnom Gastro-hirurškom sastanku u Vrnjačkoj banji, 2001. godine, nagradjen za najbolji rad «Procena maturacije zida pseudociste pankreasa za hiruršku derivaciju «

Strani jezici
Služi se ruskim i engleskim jezikom