dečiji hirurg i dečiji urolog

Dr Slobodan Džambasanović

Slobodan Džambasanović

Radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić".

U Acibadem Bel Medicu obavlja:
Specijalističke preglede i operacije iz domena dečije hirurgije i dečije urologije.

Strani jezici:
engleski

Obrazovanje: 
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996.
Specijalizacija dečije hirurgije 2004.
Uža specijalizacija iz dečije urolgije 2012.

Sfera imteresovanja: 
Laparoskopska hirurgija, endoskopsko lečenje kalkuloze urotrakta i vezikoureternog refluksa.

Licenca za laparoskopske operacije od 2004.
Edukacija u Parizu u "Tenon opital" za endoskosko lasersko lečenje kalkuloze urotrakta.

Član SLD -udruženje dečijih hirurga.
Član European Pediatric Surgeons Association
Autor i koautor većeg broja radova iz oblasti dečije hirurgije i dečije urologije