otorinolaringolog

Prof. dr Snežana Ješić

Snežana Ješić

Radno mesto / Radno iskustvo
Konsultant, lekar specijalista otorinolaringologije za rad u ambulanti i operacionoj sali.
40 godina radnog iskustva u Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KCS. Na Kliniku je primljena 1983. kao klinički lekar, a 1989. završila specijalizaciju otorinolaringologije. 34 godine izvodi mikrohirurške operacije na srednjem uvu, do sada obavila preko šest hiljada operacija različitih patoloških stanja srednjeg uva. Bavi se dijagnostikom bolesti iz svih oblasti otorinolaringologije, a posebno funkcionalnom, audiološkom dijagnostikom oboljenja uva (audiometrija, timpanometrija).
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirala 1981.
 • Magistarsku tezu odbranila 1984. iz oblasi endokrinologije, a doktorsku 1994. iz oblasti otorinolaringologije
 • Specijalistički ispit iz otorinolaringologije položila 1989.

Stručna usavršavanja

 • London 2004. Kurs hirurgije temporalne kosti,
 • Predavač  po pozivu  na 12th International Congress of the European Society of  Pediatric Otorhinolaryngology, Dublin, Ireland 2014; Politzer Society  Meeting Antalya, Turkey 2013; i prekod trideset puta u zemljama regiona i  Srbiji.
 • Učestvovala  u radu kongresa kao predavač u Amsterdamu 2011,Barceloni 2012,  Stokholmu 2013 i svake godine na skupovima SLD u okviru ORL nedelje, kao  i na regionalnim skupovima. 
 • Na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu učestvuje u radu  prestižnog simpozijuma Stremljenja i novine u medicini 1986. i  2000,2014. godine.

Stručne aktivnosti

 • Kao lekar specijalista i nastavnik Medicinskog fakulteta bila je mentor brojnim lekarima na specijalizaciji.
 • Mentor  je jedne doktorske teze, jedne subspecijalističke teze iz audiologija, i  do penzije član svih komisija za polaganje subspecijalističkog ispita  iz audiologije. 
 • Član komisija za izbor nastavnika i saradnika na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 • Organizator  je tri simpozijuma u okviru kontinuirane medicinske edukacije na  Medicinskom fakultetu iz oblasti otorinolaringologije: Tuberkuloza u ORL  regiji, Na dokazima zasnovana medicina u otorinolaringologiji i  Molekularnobiološka zbivanja tokom otitisa.

Strani jezici
Aktivno znanje engleskog jezika

Posebna sfera interesovanja
Otologija i mikrohirurgija srednjeg uva

Dostignuća i priznanja
Zahvalnice SLD za doprinos u radu ORL sekcije