medicinski biohemičar

mr ph Sonja Šuput

Sonja Šuput

Radno iskustvo:
Opšta Bolnica Acibadem Bel Medic, Medicinsko-biohemijska laboratorija-medicinski biohemičar, 2013.-
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Biomedica 2012. - 2013. god - medicinski biohemičar
Institut za medicinsku biohemiju Kliničkog Centra Srbije, 2011.god. - stručna praksa

U Acibadem Bel Medicu radi: 
Izvođenje  klinički relevantnih biohemijskih, hematoloških, hemostatskih i imunohemijskih analiza ručnim metodama, izvođenje klinički relevantnih analiza na automatskim analizatorima, validacija rezultata, interpretacija rezultata u timu sa kliničkim lekarima, organizacija i kontrola procesa  uzorkovanja biološkog materijala,organizacija i kontrola prikupljanja biološkog materijala u okviru ustanove i njegovog transporta u laboratoriju, sprovođenje i evidentiranje svih aspekata analitičkog procesa u okviru interne laboratorijske dokumentacije i dokumentacije ustanove, sprovođenje spoljašnje i unutrašnje kontrole kvaliteta, uvođenje novih analiza i konfigurisanje testova,nadzor rada laboratorijskih tehničara, nabavka reagenasa i potrošnog materijala, komunikacija i saradnja sa dobavljačima i podugovaračkim laboratorijama, komunikacija sa  pacijentima.

Strani jezici
Engleski – napredni nivo
Nemački – osnovni nivo
Ruski – osnovni nivo

Obrazovanje
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Medicinska biohemija, 2013.god.
Član Komore medicinskih biohemičara Srbije