pedijatar pulmolog

Prim. dr Spomenka Smiljanić

Spomenka Smiljanić

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, spirometriju, kožne alergijske probe,

Radno mesto / Radno iskustvo:
Od  2002. - konsutant u opštoj bolnici Acibadem Bel Medic
1977. Dečji dispanzer DZ Krupanj
1983. Dečja bolnica Zuara, Jemel, Libija
1988. Školski dispanzer DZ Palilula, Beograd
1989. Dečja bolnica za plućne bolesti KBC „Dr Dragiša Mišović“ Dedinje

Obrazovanje:
1977. Doktor medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1986. Specijalista pedijatrije, Medicinski  fakultet u Beogradu
1998. Subspecijalista dečje pulmologije, Medicinski fakultet u Beogradu
2005. Primarijus

Publikacije:
Deset autorskih i dvanaest koautorskih radova objavljenih u Zbornicima sa pedijatrijskih kongresa.

Strani jezici:
Engleski

Posebna sfera interesovanja:
Dečja astma: faktori rizika, preventiva, dijagnostika, lečenje