pedijatar alergolog i imunolog

Prof Dr Srđan Pašić

Srđan Pašić

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 2006. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“  od 1988., načelnik službe za imunologiju
Od 2006. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri pedijatrije
Od 2001. - Acibadem Bel Medic

Obrazovanje
1986. - Doktor Medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
1993. - Specijalizacija iz pedijatrije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“
1999. - Doktorska teza iz oblasti Imunologije
1994. - US Medical Licence Examination
Specijalistički trening, Supraregional unit for bone marrow transplantation, Newcastle General
1995. - 1996. - Hospital, Newcastle, Velika Britanija
2000. - 2001. - Saradnik, Dept. of Pediatrics, Immunology, Spedali Civili, Brescia, Italija

Publikacije
Više publikacija u eminentnim pedijatrijskim I imunološkim časopisima

Profesionalna članstva
Član SLD, Član udruženja kliničkih imunologa

Strani jezici
Engleski, Italijanski

Posebna sfera interesovanja
Imunologija, reumatologija, infektivne bolesti u dečijem uzrastu