urolog

Dr Sreten Jovanović

 Sreten Jovanović

urolog

Dr Sreten Jovanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    Bel Medic

•    1996. Klinika za urologiju Kliničko bolnički centar ''Dr Dragiša Mišović'', Beograd

Obrazovanje:

•    Trenutno na subspecijalizaciji iz Onkologije

•    1993. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

•    1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000 god. Klinika za Urologiju Galarate, Milano, Italija

Publikacije:

Autor  više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa  od kojih najinteresantniji – 1996. ''Poštedne operacija tumora gornjeg urotelijam'' - Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, Crna gora

Posebna sfera interesovanja:

Iskusan u endo i operativnoj urologiji  tumora uregenitalnog trakta.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!