urolog

Dr Sreten Jovanović

Sreten Jovanović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo
Bel Medic
1996. Klinika za urologiju Kliničko bolnički centar ''Dr Dragiša Mišović'', Beograd

Obrazovanje
Trenutno na subspecijalizaciji iz Onkologije
1993. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd
1987. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000 god. Klinika za Urologiju Galarate, Milano, Italija

Publikacije
Autor  više radova iz oblasti tumora urogenitalnih organa  od kojih najinteresantniji – 1996. ''Poštedne operacija tumora gornjeg urotelijam'' - Kongres hirurga Jugoslavije, Bar, Crna gora

Posebna sfera interesovanja
Iskusan u endo i operativnoj urologiji  tumora uregenitalnog trakta.