infektolog

Prof.dr.sci Svetlana Nikolić

 Svetlana Nikolić

infektolog

Prof.dr.sci Svetlana Nikolić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke  ambulantske i bolničke preglede bolesnika

Radno mesto / Radno iskustvo:

1974. - 2013. - Klinika za infektivne i tropske bolesti

- Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija

- Redovni professor Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2002

- Akademski rad sa redovnim studentima medicine i stomatologije

- Akademski rad sa lekarima na specijalizaciji iz infekticvnih bolesti, neuroradiologije, opšte medicine, pneumoftiziologije

Obrazovanje:

1972. - Medicinski fakultet u Beogradu

1980. - Specijalizacija iz infektivnih bolesti

1987. - Doktorska disertacija iz oblasti neuroinfekcija

Publikacije:

Autor ili koautor više od 180 radova u domaćim i stranim časopisima,autor poglavlja u 14 knjiga i stručnih priručnika

Stručne aktivnosti:

Los Angeles ,SAD,”Rancho Los Amigos Hospital”

- Glazgow,Scotland, Clinic for infectious disease

- Paris, France, Hopital “Claude Bernard”,Service de maladies infectieuses

- Paris, France, Hopital “Bichat”,Clinique de reanimation des maladies infectieuses

Strani jezici:

Engleski, Francuski

Posebna sfera interesovanja:

Infekcije nervnog sistema

Dostignuća i priznanja:

  • Deo tima istraživača u medjunarodnoj, randomiziranoj, dvostruko slepoj   kontrolisanoj studiji ridopepimuta/GM-CSF sa adjuvantnim temozolomidom  kod pacijenata sa novodijagnostikovanim, hirurški resektovanim  glioblastomom pozitivnim na EGFRvIII(studija “ACT IV”)
  • Više godina saradnik naučno-istraživačkog projekta”Udeo virusa u etiologiji infekcija centralnog nervnog sistema”

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!