infektolog

Prof.dr.sci Svetlana Nikolić

Svetlana Nikolić

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke  ambulantske i bolničke preglede bolesnika

Radno mesto / Radno iskustvo:
1974. - 2013. - Klinika za infektivne i tropske bolesti
- Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija
- Redovni professor Medicinskog fakulteta u Beogradu, od 2002
- Akademski rad sa redovnim studentima medicine i stomatologije
- Akademski rad sa lekarima na specijalizaciji iz infekticvnih bolesti, neuroradiologije, opšte medicine, pneumoftiziologije

Obrazovanje:
1972. - Medicinski fakultet u Beogradu
1980. - Specijalizacija iz infektivnih bolesti
1987. - Doktorska disertacija iz oblasti neuroinfekcija

Publikacije:
Autor ili koautor više od 180 radova u domaćim i stranim časopisima,autor poglavlja u 14 knjiga i stručnih priručnika

Stručne aktivnosti:
Los Angeles ,SAD,”Rancho Los Amigos Hospital”
- Glazgow,Scotland, Clinic for infectious disease
- Paris, France, Hopital “Claude Bernard”,Service de maladies infectieuses
- Paris, France, Hopital “Bichat”,Clinique de reanimation des maladies infectieuses

Strani jezici:
Engleski, Francuski

Posebna sfera interesovanja:
Infekcije nervnog sistema

Dostignuća i priznanja:

  • Deo tima istraživača u medjunarodnoj, randomiziranoj, dvostruko slepoj   kontrolisanoj studiji ridopepimuta/GM-CSF sa adjuvantnim temozolomidom  kod pacijenata sa novodijagnostikovanim, hirurški resektovanim  glioblastomom pozitivnim na EGFRvIII(studija “ACT IV”)
  • Više godina saradnik naučno-istraživačkog projekta”Udeo virusa u etiologiji infekcija centralnog nervnog sistema”