dermatovenerolog

Ass. dr Tatjana Radević

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Dermatološke preglede, dermoskopiju, biopsiju kože, hirurško ili radiotalasno uklanjanje promena na koži, elektrokauterizaciju promena na koži, krioterapiju, primenu hijaluronske kiseline, botulinskog toksina za tretman bora i prekomernog znojenja, primena hemijskih pilinga.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2003. - 2004. Lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije  
 • 2004. i dalje - Asistent na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Pristini
 • 2008. - 2011. Lekar na specijalizaciji dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije
 • 2011. - Specijalista dermatovenerologije, magistar medicinskih nauka
 • 2013. i dalje - Asistent  na predmetu Dermatovenerologije, Medicinskog Fakulteta, Vojnomedicinske akademije, Univerziteta obdrane  u Beogradu  

Obrazovanje

 • 1996. - 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Pristini
 • 2005. - 2009. Poslediplomske studije na Mediccinskom fakultetu u Pristini
 • 2008. - 2011. specijalizacija iz dermatoveneroologije, Klinika za kožne i polne bolesti Vojnomedicinska akademija u Beogradu
 • 2011. odbranjen magistarski rad i dobijeno zvanje magistra medicinskih nauka
 • 2014. Odobrena tema za izradu doktorske disertacije

Profesionalna članstva

 • Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama:
 • Član  Evropske Akademije za Dermatovenerologiju
 • Član Evropskog Udruženja za dermatološku onkologiju
 • Član  Internacionalnog društva za dermoskopiju
 • Član Udruženja za dermatovenerologiju, Srpskog lekarskog društva.

Stručne aktivnosti

 • 2010. Visoki internacionalni kurs dermoskopije -Dr Giuseppe Argenziano.
 • 2011. Dermoskopska savremena dijagnostika- Dr Giuseppe Argenziano
 • EADV Training Course Genodermatoses, 2010, Salzburg, Austria
 • ISA  Travel Grant jul 2013, Minhen, Nemačka
 • Dermoscopy update- Belgrade 2013
 • EADO Evropska škola za dermatoonkologiju,  2014, Istanbul, Turska

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Dermoskopija, uklanjanje promena sa kože hirurškim putem I radiotalasimma, estetska dermatologija I primena hijaluronske kiseline, botulinskog toksina, primena hemijskih pilinga.