specijalista medicinske psihologije

Tatjana Stojanović

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Psihološka testiranja, individualna i grupna savetovanja i psihoterapija

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1993. - Dnevna bolnica, Klinika za psihijatriju VMA

Obrazovanje
Filozofski fakultet u Beogradu, grupa za psihologiju,klinički smer 1991.g.
Specijalizacija medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.

Posebna sfera interesovanja
Individualna i grupna psihoterapija, art terapija,analiza crteža,kognitivno-bihejvioralna psihoterapija