specijalista sportske medicine

Dr Tea Sarčevski Jovanović

Tea Sarčevski Jovanović

Studirala i diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku studija pohađala brojne edukacije u okviru OLI Centra (Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing). Izuzetno motivisana za rad i sticanje novih znanja i iskustava. Odgovorna i posvećena radu. Samoinicijativna i organizovana. Brzo implementira nova znanja i veštine.

Obrazovanje

 • Januar 2024. - Specijalista sportske medicine
 • Jun 2018. - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Doktor medicine)
 • Februar 2017. – trenutno - Srpsko lekarsko društvo
 • Oktobar 2010. – Septembar 2017 - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Zvanje: doktor medicine
 • Septembar 2015. – trenutno
  OLI Centar (Centar za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing)
  Zvanje: psihološki savetnik

Radno iskustvo

Oktobar 2017. – April 2018. - Urgentni centar Srbije
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju (Pripravnički staž)
Dom zdravlja „Novi Beograd“
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije

Januar 2017. – Maj 2018.
OLI Centar (Psihološki savetnik, edukator, deo HR tima)
- Trening razvojnih veština,
- Trening emocionalnih kompetencija,
- Psihodinamski asertivn i trening,
- Trening veština komunikacije.

Posebna znanja i veštine

Sertifikat Prve pomoći Medicinskog fakulteta i Studentske unije medicinara
- Teorijska i praktična obuka

Uvod u forenzičku psihologiju i psihijatriju, Psihološko savetovalište Centar
- Sertifikovani edukativni seminar

Strani jezici

 • Engleski
 • Makedonski 
 • Ruski 
 • Francuski