pedijatar alergolog i klinički imunolog

Prim. dr Terezija Maksimović

 Terezija Maksimović

pedijatar alergolog i klinički imunolog

Prim. dr Terezija Maksimović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, alergološke kožne probe, spirometriju, vakcinacije

Radno mesto / Radno iskustvo:

1996. - Bel Medic

1995. - 2010. - Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC, KBC „Dragiša Mišović“ Dedinje, Beograd

1993. - 1995. - Dečja bolnica i rehabilitacioni centar za plućne bolesti i astmu „Mosdos-Kaposvar“, Mađarska

1987. - Osnivač i rukovodilac, Alergološko savetovalište pri Domu zdravlja Sarajevo

1979. - Dečija poliklinika u Sarajevu

1972. - Školska poliklinika u Sarajevu

Obrazovanje:

1990. - Doktorat iz oblasti alergologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1987. - Uža specijalizacija u struci iz alergologije i kliničke imunologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1983. - Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1980. - Magisterijum na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

1972. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

1994. - Kurs iz bronhoskopije u Budimpešti

1973. - Kurs socijalne pedijatrije u Sarajevu u organizaciji UNICEF-a

Publikacije:

Autor je ili ko-autor oko 100 radova koji su objavljivani u domaćim i stranim  časopisima. Učesnik je brojnih domaćih, evropskih i svetskih kongresa i  naučno stručnih skupova iz pedijatrije, alergologije i kliničke  imunologije.

Stručne aktivnosti:

2003. - 2004. - Klinička studija o efikasnosti ciclesonida kod dece sa astmom u Beogradu

2000. - 2002. - Internacionalna multicentrična studija o epidemiologiji astme i alergije kod dece u Srbiji, ISAAC

1994. - Klinička multicentrična studija o primeni cetrizina kod dece u Mađarskoj

Posebna sfera interesovanja:

Alergijski rinitis, atopijski dermatitis, astma, infekcije disajnih puteva

Dostignuća i priznanja:

2008.  Zahvalnica Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Srbije

2007.  Zahvalnica Srpskog lekarskog društva

1993-2003. Počasno članstvo sa pravom na besplatne stručne publikacije iz alergologije UCB Instituta za Alergologiju, Brisel

1990.  Zvanje primarijus dobija u Sarajevu


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!