pedijatar alergolog i klinički imunolog

Prim. dr Terezija Maksimović

Terezija Maksimović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Pedijatrijske preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, alergološke kožne probe, spirometriju, vakcinacije

Radno mesto / Radno iskustvo
1996. - Acibadem Bel Medic
1995. - 2010. - Bolnica za dečije plućne bolesti i TBC, KBC „Dragiša Mišović“ Dedinje, Beograd
1993. - 1995. - Dečja bolnica i rehabilitacioni centar za plućne bolesti i astmu „Mosdos-Kaposvar“, Mađarska
1987. - Osnivač i rukovodilac, Alergološko savetovalište pri Domu zdravlja Sarajevo
1979. - Dečija poliklinika u Sarajevu
1972. - Školska poliklinika u Sarajevu

Obrazovanje
1990. - Doktorat iz oblasti alergologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1987. - Uža specijalizacija u struci iz alergologije i kliničke imunologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1983. - Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
1980. - Magisterijum na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
1972. - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1994. - Kurs iz bronhoskopije u Budimpešti
1973. - Kurs socijalne pedijatrije u Sarajevu u organizaciji UNICEF-a

Publikacije
Autor je ili ko-autor oko 100 radova koji su objavljivani u domaćim i stranim  časopisima. Učesnik je brojnih domaćih, evropskih i svetskih kongresa i  naučno stručnih skupova iz pedijatrije, alergologije i kliničke  imunologije.

Stručne aktivnosti
2003. - 2004. - Klinička studija o efikasnosti ciclesonida kod dece sa astmom u Beogradu
2000. - 2002. - Internacionalna multicentrična studija o epidemiologiji astme i alergije kod dece u Srbiji, ISAAC
1994. - Klinička multicentrična studija o primeni cetrizina kod dece u Mađarskoj

Posebna sfera interesovanja
Alergijski rinitis, atopijski dermatitis, astma, infekcije disajnih puteva

Dostignuća i priznanja
2008.  Zahvalnica Sekcije za alergologiju i kliničku imunologiju Srbije
2007.  Zahvalnica Srpskog lekarskog društva
1993. - 2003. - Počasno članstvo sa pravom na besplatne stručne publikacije iz alergologije UCB Instituta za Alergologiju, Brisel
1990.  Zvanje primarijus dobija u Sarajevu