INTERNISTA-ENDOKRINOLOG, MAGISTAR ISHRANE

Mr. Sci. med. dr Tijana Dangubić

Tijana Dangubić

U Acibadem Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede, ultrazvuk štitaste žlezde

Radno iskustvo

  • Hummersmithhospital, London, 2000.
  • Opšta bolnica Pančevo, 2000. - 2019.

Radila na svim odsecima internog odeljenja Opšte bolnice Pančevo. Edukovana za vođenje hemodijalize

Obrazovanje

  • 1999. - Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu
  • 2011. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2014. - Odbrana magisterske teze iz oblasti ishrane, Medicinski fakultet (Katedra za higijenu i medicinsku ekologiju), Univerziteta uz Beogradu, pod nazivom "Procena stanja uhranjenosti kod bolesnika obolelih od koronarne bolesti".
  • 2017. - Položila subspecijalistički ispit iz endokrinologije, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu.

Posebna sfera interesovanja

  • Ehokardiografska dijagnostika oboljenja štitaste žlezde.
  • Edukacija pacijenata o zdravim životnim navikama i pravilnoj ishrani

Dostignuća i priznanja
Dva autorska rada i jedan koautorski rad koji su izlagani na kongresima u vidu usmene prezentacije.