Epidemiolog

Dr sci med. Vesna Mioljevic

Vesna Mioljevic

U Acibadem Bel Medicu radi:  

 • Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama 

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • Univerzitetski  Klinički Centar Srbije
 • Služba za bolničku epidemiologiju


Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet u Beogradu
 • Vojnomedicinska Akademija Beograd
 • Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu
 • Doktor medicinskih nauka
 • Magistar medicinskih nauka
 • Primarijus


Stručna usavršavanja :

 • Usavršavala se u bolnicama u Švajcarskoj, Sloveniji i Francuskoj.  
 • Rumed Academy, level 1, certificate for sterilization and disinfection
 • Duch Master class, Netherlands, Antimicrobial Stewardshio, certificate for ASM


Publikacije:

 • Autor preko 60 naučnih radova

Profesionalna članstva :

 • Predsednik Udruženja za sterilizaciju i dezinfekciju Srbije
 • član : Udruženje za prevenciju bolničkih infekcija,
 • World Federation for Hospital Sterilisation Sciens
 • The International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC).


Stručne aktivnosti:

 • Prevencija i kontrola bolničkih infekcija, edukacija

Strani jezici:

 • Engleski

Posebna sfera interesovanja:

 • Bolničke inferkcije
 • Antimikrobma rezistencija
 • Sterilizacija
 • Dezinfekcija