lekar opšte medicine, specijalizant radiologije

Dr Viktor Ognjenović

 Viktor Ognjenović

lekar opšte medicine, specijalizant radiologije

Dr Viktor Ognjenović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, alergološke kožne probe, vakcinacije, spirometriju, EKG

Radno mesto / Radno iskustvo:

OD 2005. - Bel Medic

2005. - Vojno-medicinski centar Novi Sad

2003. - 2004. - Dom zdravlja „Voždovac“  u Beogradu

Obrazovanje:

Na specijalizaciji iz radiologije od 2008.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2003.

Publikacije:

“Ocena kvaliteta života starih ljudi u Zrenjaninu”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.

“Upoređivanje orjentacione metode za procenu vrednosti hemoglobina u  krvi pomoću rastvora kuprisulfata sa standardom kolorimetriskom  metodom”, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, 1996.

“Upoređivanje  dejstva ekstrakata biljaka i konvencionalnih antibiotika na  Staphylococcus aureus”, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo,  1995.

Profesionalna članstva:

Čarter predsednik i prvi predsednik Rotaract club-a “Zrenjanin”, 2000-2003

Stručne aktivnosti:

Kurs iz Ultrazvuka abdomena i mekih tkiva - Klinički centar Srbije,Beograd, 2007.

Savetovanje ‘’Rano otkrivanje i prevencija hroničnih bolesti’’ -  Medicinska Akademija Srpskog Lekarskog Društva , Beograd, 2006.

Kurs iz Primarne zdravstvene zaštite majke i deteta - UNICEF , Kikinda, 2004.

Kurs iz Urgentne medicine - Služba hitne medicinske pomoći, Beograd, 2004.

Strani jezici:

Engleski i nemački


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!