logoped

Viola Povše Ivkić

U Opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Defektološko - logopedsku dijagnostiku i tretman dece sa razvojnim teskoćama i specifičnim smetnjama u učenju.

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Bel Medic, Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede
1975. - Institut za mentalno zdravlje, Klinika za decu i omladinu

Obrazovanje

  • Položen specijalistički ispit iz Opšte defektologije
  • Defektološki fakultet
  • Reedukacija psihomotorike i relaksacija
  • Seminar iz mentalne higijene razvojnog doba
  • Savetovanje po Rodžersu
  • Seminar: Neuropsihološka procena dece mlađeg školskog uzrasta
  • Tretman dece sa autizmom
  • Riley test kod mucanja
  • Edukacija za zaštitu dece i mladih od zlostavljanja i zanemarivanja

Publikacije
Knjiga „Opšta defektološka dijagnostika"
Autor i koautor više od 80 radova objavljenih na naučnim skupovima i kongresima kako u zemlji tako i u inostranstvu

Profesionalna članstva
1999. Predsednik sekcije reedukacija psihomotorike u Društvu defektologa Srbije
Društvo defektologa
Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju (DEAPS)
Društvo za pomoć deci sa autizmom
Predsednik aktiva defektologa Instituta za mentalno zdravlje
Član tima Kliničkog odeljenja za decu i omladinu
Član tima u Odseku za neuropsihologiju

Stručne aktivnosti
2005.  Voditelj dvosemestralne edukacije: Opšta i specifična  reedukacija i relaksacija- metod prevencije i tretman smetnji u razvoju  motorike, govora, emocija i saznajnih funkcija
Voditelj jednosemestralne edukacije »Opšta defektološka dijagnostika«, u organizaciji Instituta
Predavač u jednosemestralnoj edukaciji »Dijagnostika i tretman razvojnih jezičkih poremećaja«
Predavač na Seminaru iz mentalne higijene razvojnog doba
Predavač u edukaciji »Reedukacija psihomotorike (metod prevencije i  tretmana poremećaja u ponašanju i učenju), u organizaciji NO „Tvrđava"
Seminar obuke iz »Defektološke dijagnostike, reedukacije i neuropsihološke rehabilitacije«, u organizaciji NO „Tvrđava"
Voditelj radionica Gradskog udruženja dece sa autizmom »Reedukacija kroz pokret«
Sekcija reedukacije psihomotorike Društva defektologa Srbije (jednom mesečno) u prostorijama Instituta
Učesnik projekta »Zaštita dece opštine Palilula«
Izvođač na projektu Podsticanje psihosocijalnog razvoja bolnički lečene dece i adolescenata
Izvođač u projektu Zaštitta prava dece ometene u razvoju, unapređenje rada komisija za razvrstavanje dece ometene u razvoju
Izvođač u projektu Psihosocijalna pomoć interno raseljenim licima sa Kosova
Rad u Odseku za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu, Blok za razvojno doba

Posebna sfera interesovanja
Dečija neuropsihologija i psihijatrija

Dostignuća i priznanja
Povelja  fonda »Profesor Miodrag V. Matić«, u znak priznanja za postignute  rezultate u vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju i  unapređenju defektološke teorije i prakse

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!