neurohirurg

Dr Vladan Bajtajić

Vladan Bajtajić

Medicinsko obrazovanje
1974. Doktor medicine, Medicinski fakultat Univerziteta u Beogradu
1976. Polozen strucni (drzavni) ispit
1981. Poslediplomske studije iz oblasti neurohirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985. Polozen specijalisticki ispit iz neurohirurgije
1988. Diploma o zavrsenom treningu za upotrebu CO2 lasera, Bolnica “Braca Kajfes”, Zagreb
1994. Advance Trauma Life Support Course, The Royal College of Surgeons of England

Priznanja i nagrade
1990. Award from Curatorium der Internationalen Neuropsychiatrishen Gerald – Grinschgl Symposien, Pula, Hrvatska

Bolnički i klinički poslovi
2002 – 2013  Senior Clinical Fellow and Consultant in Neurosurgery, Barts & The Royal London NHS Trust, London, UK
2001 – 2002  Specialist Neurosurgeon, The Princess Grace & The Wellington Hospital, London, UK
2000 – 2001  Associate Specialist Neurosurgeon, The London Independent Hospital, London, UK
1998 – 2000  Specijalista neurohirurg, Univerzitetska decja klinika, Beograd, Tirsova, Srbija
1995 – 1998  Clinical Fellow in Neurosurgery, North Manchester General Hospital & Booth Hall Children’s Hospital, Manchester, UK
1993 – 1994  Fellow in Neurosurgery, Newcaste General Hospital, Newcastle upon Tyne, UK
1985– 1993  Specijalist i predavac iz neurohirurgije, Nacelnik ambulantno-poliklinickog odelenja za Neurohirurgiju, VMA, Beograd
1980 – 1985  Lekar na specijalizaciji iz neurohirurgije, Neurohirurska klinika, VMA, Beograd
1978 – 1980  Nacelnik vojne ambulante, Sibenik, Hrvatska
1977 – 1978  Lekar opste medicine, Vojna ambulanta, Lora, Split, Hrvatska
1976               Lekar opste prakse, Bac, Srbija
1976               Lekar opste prakse, Decji rehabilitacioni centar, Promajna, Makarska, Hrvatska
1974 – 1975  Lekar na obaveznom lekarskom stazu, KBC “Zvezdara”, Beograd

2006  Imenovan za zvanicnog recenzenta za problem povreda glave pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (Neurological Disorders, public health challenges, WHO, Geneva)

Kliničko iskustvo
Više od 1500 operacija iz domena opste hirurgije i neurohirurgije; delom, operacije su samostalno izvodjene, a u delu operacija bio sam asistent mladjim lekarima i mladjim specijalistima.

Trauma 1991 – 1993:
S prakticne tacke gledista ratovi u  bivsoj Jugoslaviji zapoceli su avgusta 1991. Kao vojni neurohirurg (potpukovnik)  bio sam u potpunosti ukljucen u hirurski tretman povredjenih. Vecinu povredjenih operisao sam u VMA, glavnoj vojnoj bolnici u bivsoj Jugoslaviji, a dva meseca lecio sam  neurohirurske povredjene  u bolnici u Kninu (Hrvatska), gde sam bio poslan. Ovo se desavalo tokom najintenzivnijeg perioda borbi u Dalmaciji. Kao jedini neurohirurg pokrivao sam radijus veci od 300 km.
Dokumentacija iz ratnog perioda je nekompletna, ali sam operisao vise od 1000 povredjenih. Od ukupnog broja povredjenih oko 20% bile su otvorene povrede glave i mozga, a oko 5% povrede kicmene mozdine.
Iako je broj elektivnih operacija u tom periodu bio znatno redukovan operisao sam oko 20 mozdanih tumora, nekoliko intrakranijalnih aneurizmi, 10 lumbalnih mikrodisektomija i nekoliko razlicitih drugih operacija. VMA sam napustio oktobra 1993.

Iskustvo iz javne zdravstvene prakse UK
Od 1993. do oktobra 1994. Bio sam Visiting Fellow u Newcastle General Hospital, Neurosurgical Dept., Newcastle upon Tyne, UK. Tokom tog perioda bio sam sve vreme clan tima koji je dezurao za neurohirurska obolenja i povrede. Licno sam i samostalno izvodio operacije. Tesno sam saradjivao sa sledecim neurohirurzima: Mr R. Sengupta, Mr N. Todd, Mr P. Crawford, Mr A. Jenkins i Professor D. Mendelow.
Po napustanju Newcastle General Hospital radio sam od 1995. u North Manchester General Hospital & Booth Hall Children’s Hospital, gde sam saradjivao sa sledecim neurohirurzima: Ms. C. Bannister, Mr Leggate, Mr Victoratos i asistirao pomenutim neurohirurzima, a takodje sam obucavao i mladje neurohirurge i neurohirurge na specijalizaciji.
Moje subspecijalizacija i posebno interesovanje je hirurgija baze mozga.

Pedijatrijsko iskustvo
Osim iskustva iz Booth Hall Children’s Hospital od 1998. Do 2000. Radio sam u Univerzitetskoj decjoj klinici u Tirsovoj, Beograd, gde sam samostalno izvodio razlicite neurohirurske procedure i uveo u praksu neke nove operacije, koje se ranije tamo nisu radile.  Obucavao sam dr Mirjanu Raicevic.

Sadašnja pozicija
Do zapocinjanja rada u privatnoj praksi u Beogradu radio sam prvo u privatnom zdravstvenom sektoru i pregledao sam pacijente i operisao u sledecim privatnim bolnicama: “The Princess Grace Hospital”, “The Wellington Hospital”, “The Lister Hospital”, “The London Bridge Hospital” i “The London Independent Hospital”. U navedenim bolnicama moja glavna briga i odgovornost bila je za intrahospitalni tretman bolesnika, ali sam obavljao i preglede u ambulantnoj sluzbi.
Tokom navedenog perioda odrzavao sam veze s bolnicama i kolegama u Beogradu i uspostavio kanale za upucivanje na lecenje bolesnika sa ovog podrucja u UK, koji nisu mogli biti iz razlicitih razloga operisani u Srbiji, ili koji su izricito zeleli da budu operisani u UK. Tokom mog rada u navedenim privatnim bolnicama, prema zvanicnim statistickim podacima protok neurohirurskih pacijenata kroz te bolnice povecan je za oko 200%.
Od kada sam (2002.) presao u javnu zdravstvenu sluzbu (NHS) bio sam na poziciji Senior Clinical Fellow i Consultant za neurohirurgiju, sa posebnom odgovornoscu za sluzbu neurotraume. U The Royal London Hospital uspostavio sam ambulantu za pracenje pacijenata sa povredama glave i mozga, koja prethodno nije postojala. Raspodelom zdravstvene sluzbe u Londonu, ova je bolnica pokrivala najveci broj povredjenih iz severoistocnog Londona i ceo Essex i predstavlja najveci neurotraumatoloski centar u Londonu i UK.

Nastavne aktivnosti
Tokom 1983/84 bio sam profesor opste hirurgije u srednjoj medicinskoj skoli u Zemunu, za ucenike zavrsne godine. Ova skola bila je u to vreme poznata kao najbolja srednja medicinska skola u Beogradu.
Po zavrsenoj specijalizaciji iz neurohirurgije, bio sam na poziciji asistenta i aktivno sam ucestvovao kako u teoretskoj, tako i prakticnoj nastavi i bio sam ispitivac na kolokvijumima iz neurohirurgije. Moje osnovne aktivnosti odnosile su se na hirurgiju glave i mozga, mada sam operisao i znacajni broj povredjenih i obolelih sa spinalnim poremecajima.
Takodje, bio sam i predavac iz vojne i ratne neurohirurgije na kursevima u VMA, koji su bili obavezan deo obuke za lekare u sklopu Sanitetske oficirske skole (SOS).
Bio sam ukljucen u sve nastavne delatnosti u bolnicama u Manchesteru i Londonu, gde sam radio, kao i u predavacke i ispitne aktivnosti za studente medicine u Queen’s Marry University u istocnom Londonu.
Od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO) imenovan sam za recenzenta na poglavlju posvecenom povredama glave i mozga (Neurological Disorders, Public Health Challenges, WHO, 2006)

Administrativno - upravljačke aktivnosti
Tokom skoro tri godine bio sam upravnik u vojnoj ambulanti opste prakse u Sibeniku, Hrvatska. Uloga te ambulante bila je primarna zdravstvena zastita vojnih lica, clanova njihovih porodica i vojnih penzionera.
U VMA bio sam rukovodilac i odgovoran za rad neurohirurskog dela ambulantno-prijemnog bloka.
Tokom boravka u Newcastle upon Tyne i Manchesteru bio sam u prilici da naucim i usvojim sve principe funkcionisanja javne zdravstvene sluzbe (NHS) u Velikoj Britaniji.
Tokom rada u privatnom sektoru u Londonu naucio sam i usvojio principe privatne zdravstvene nege kod neurohirurskih bolesnika, od inicijalnih pregleda, prijema bolesnika, preko hospitalnog tretmana pa do posthospitalne brige i nege.
U NHS bolnicama u Londonu u kojima sam radio bio sam zaduzen za pravljenje, odrzavanje i kontrolisanje sluzbe hitnih dezurstava.
U Barts & The London Royal Hospital Trust imenovan sam za clana Trust Trauma Committee.

Ostala profesionalna iskustva i aktivnosti

 • University Clinical Centre
  Neurosurgical Clinic
  Ljubljana, Slovenia, Yugoslavia
  Collaboration with Vinko V. Dolenc, M.D., Ph.D.,
  Professor of Neurosurgery, 1988
 • Clinical Hospital "Dr. Mladen Stojanovic"
  Institute for Neurosurgery
  Zagreb,  Yugoslavia
  Collaboration with Lucijan Negovetic,
  M.D., PhD., Professor of Neurosurgery, 1988
 • Ninth International Congress of Neurological Surgeons,
  New Delhi, India, 1989
  International Symposium on Vascular Lesions of the Brain
  Trivandrum, India, 1989
 • Surgical CO2 Laser Training
  Zagreb, Yugoslavia, 1988, 1989
 • Internationalen Neuropsychiatrishen
  Gerald - Grinschgl - Symposien
  (Member of Alpe - Adria and South - East European Association for  Neurology and Psychiatry)
  Pula, Yugoslavia, 1985 - 1990
 • Eight Annual Meeting of Laser Neurosurgeon International
  Dubrovnik, Yugoslavia, 1990
 • Saint Louis University
  Department for Neurosurgery
  St. Louis, MO, USA, 1990
  Collaboration with R.B. Bucholz, M.D.
 • Washington University School of Medicine
  St. Louis, MO, USA, 1990
  Collaboration with T.S. Early, M.D.,
  Assistant Professor in Psychiatry
 • Secretary, First Symposium on Malignant Tumours of the Brain,
  Military Medical Academy, Belgrade, 1990
 • Neurosurgical War Experience
  Civil War in Yugoslavia, 1991 – 1993
 • Revision of the chapter  “Traumatic brain injuries” In “Neurological disorders: PUBLIC HEALTH PRIORITIES”
  WHO, Geneve, July 2006
  Expert role in revision


Naučna interesovanj

 • Head Injuries
 • Neuro-Oncology
 • Skull base and cavernous sinus surgery
 • Complex Neurosurgical treatment of war casualties
 • Pediatric neurosurgery


Ćlanstvo u udruženjima

 • Lekarska komora Srbije
 • SLD
 • British Medical Association
 • Royal Society of Medicine (London)                                        

 

Publikacije

 • Citic R., Ledic S., Vujicic M., Djordjevic D., Bajtajic V.: Clivus Chordoma: Treatment and Choice of Surgical Approach. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 40(5):335-40,1983
 • Bajtajic V., Tadic R., Berger S.: The Invasion of CNS in Patients with Ewing's Sarcoma. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 44(2):151-3,1987
 • Bajtajic V., Tadic R., Petrovic Z.: Our Diagnostic Procedure in Cerebral Arterio-venous Malformations. Neurologija 36(1):37-8,1987
 • Tadic R., Bajtajic V., Petrovic Z., Ogrin - Tadic T.: Diagnostic Procedures in Compressive Lumbar Radicular Pain Syndrome. Neurologija 36(1):40,1978
 • Tadic R., Citic R., Bajtajic V.: Surgical Problems in Treatment of Lateral Recessus Syndrome. (serbocroat), Acta Chirurgica Iugoslavica 34(1):165,1987
 • Bajtajic V., Tadic R.: Arterio-venous Malformations of the Brain. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 45(1):45-50,1988
 • Bajtajic V., Tadic R., Ogrin - Tadic T.: Frontal Lobe Syndrome in Cases of Mid-line Meningiomas. Neurologija 37(1):62-3,1988
 • Tadic R., Bajtajic V., Ogrin - Tadic T.: Mental Disorders in Corpus Callosum Neoplasms (Mental Sequelae After Transcallosal Approach). Neurologija 37(1):64,1988
 • Bajtajic V.: Vertigo as a Nonspecific Symptom of Supra-tentorial Mid-line Tumors. Neurologija 38(1):72,1989
 • Bajtajic V., Tadic R., Antic B., Roganovic Z., Minic Lj.: Oedema and Secondary Bleeding in Postoperative Course in Patients Operated for Intracranial Meningiomas. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 46(4):277-81,1989
 • Tadic R., Bajtajic V., Roganovic Z., Minic Lj., Antic B., Tufegdzic B., Citic R.: Our Experiences in the Treatment of Malignant Brain Tumors Operated in the Period from 1984 to 1988 year. (serbocroat), Book of Abstracts, First Symposium About Malignant Tumors of the Brain, Military Medical Academy, Belgrade, 1990, pp. 1-6
 • Citic R., Tadic R., Bajtajic V., Dulic S., Antic B., Roganovic Z.: Surgical Treatment of Giant Malignant Meningiomas and Malignant Meningiomas with Several Relapses. (serbocroat), Book of Abstracts, First Symposium About Malignant Tumors of the Brain, Military Medical Academy, Belgrade, 1990, p. 40
 • Bajtajic V.: Spongioblastoma - case raport. (serbocroat), Book of Abstracts, First Symposium About Malignant Tumors of the Brain, Military Medical Academy, Belgrade, 1990, p. 45
 • Citic R., Petrovic Z., Bajtajic V., Vujicic M., Tadic R., Antic B., Tufegdzic B., Minic Lj., Berberijan Lj., Milojevic Dj., Dimitrijevic J.: Radical Surgical Approach in the Treatment of Recidiv Parasagittal Meningiomas with Occlusion of Superior Sagittal Sinus - A Modified Surgical Technique. (serbocroat), Book of Abstracts, First Symposium About Malignant Tumors of the Brain, Military Medical Academy, Belgrade, 1990, p. 50
 • Bajtajic V., Tadic R.: Iatrogenic Meningo-encephalitis: A Possible Surgical Problem. Neurologija 39(2):59,1990
 • Bajtajic V., Antic B.: Our Experience with the Use of Longaceph (Ceftriaxone) in Cranial Surgery. Book of Abstracts, Eight Annual Meeting of Laser Neurological Surgeons International, Dubrovnik, 1990, p. 3
 • Bajtajic V., Tadic R., Vukelic - Markovic S.: Cavernous Sinus - Contemporary Challenge. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 48(3):239-43,1991  
 • Roganovic Z., Antic B., Tadic R., Bajtajic V.: Macrocystic Meningiomas. (serbocroat), Vojnosanit Pregl 48(5):444-6,1991
 • Samandouras, G., Bajtajic, V., Hamlyn, P J: Cranial subdural hygroma Complicating Thoracic Disc Surgery. A Case Report. J Bone Joint Surg 86:2033-2037,2004
 • Vusurovic, V., Bajtajic, V.: Hemophilia B, a rare cause of intracranial haemorrhage in a newborn – a case report.  International Congress of Neonatal Neurology, Zurich, Oct. 21-22, 2005
 • Vusurovic, V., Bajtajic, V.: Our experience with intracerebral hemorrhage in term newborns. International Congress of Neonatal Neurology, Zurich, Oct. 21-21, 2005  


Strani jezici
Srpski
Engleski