internista

Dr Vladimir Jovanović

Vladimir Jovanović

Obrazovanje
2015. –  2021.     Specijalizacija iz interne medicine – Medicinski fakultet Beograd
2016. – u toku     Doktorske studije iz Kardiologije – Medicinski fakultet Beograd    
2011. – 2012.      Specijalističke akademske studije - smer kardiologija, Medicinski fakultet Beograd
2005. – 2011.      Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu ( prosečna ocena 9,31 )
2001. – 2005.      Medicinska škola Ćuprija – medicinski tehničar

Radno mesto / Radno iskustvo
Jul  2012.     do sad        Lekar na Službi kardiologije Kliničko-bolničkog centra Zemun (angiosala, hitan prijem, koronarna jedinica, eho kabinet)
Jun 2011. –  jul 2012.    Volonter u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć Beograd (rad na terenu i u ambulanti SHP)

Iskustvo i veštine

  • Obuka u Sali za kateterizaciju srca    
  • Rad u koronarnoj jedinici (rad sa životno ugroženim bolesnicima, CPR, poznavanje rada respiratora, nazogastrična sonda, manuelna hemostaza, gasne analize)
  • Vođenje bolesnika na odeljenju i bolesnika na elektivnom programu koronarografije
  • Rad u hitnom internom prijemu

Publikacije

  • Relationship of ischemic times and left atrial volume and function in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Ivan Ilic, Ivan Stankovic, Radosav Vidakovic, Vladimir Jovanovic, Alja Vlahovic Stipac, BIljana Putnikovic, Aleksandar N. Neskovic.   Int J Cardiovasc Imaging. Jan. 2015. DOI 10.1007/s10554-015-0603-4
  • Influence of manual thrombus aspiration on left ventricular diastolic function in patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. Ilić I, Stanković I, Vidaković R, Janićijević A, Cerović M, Jovanović V, Aleksić A, Obradović G, Nikolajević I, Kafedzić S, Milicević D, Kusić J, Putniković B, Nesković AN. Srp Arh Celok Lek. 2016 Jan-Feb;144(1-2):23-30. doi: 10.2298/sarh1602023i.PMID: 27276854

Nastavne delatnosti
2006. – 2008.   Demonstrator, Institut za Anatomiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Profesionalna članstva
2018 - i dalje  Član Nadzornog odbora Regionalne lekarske komore Beograda
2018 - i dalje  Član Skupštine Lekarske komore Srbije i Slupštine Regionalne lekarske komore Beograda
2010 - 2011    Član Saveta Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu
2010 - 2011    Član Komisije za kontrolu nastave Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
2006 - 2012    Član Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta

Strani jezici
Engleski
Ruski

Interesovanja
Interna medicina - kardiologija