ortoped

Dr Željko Bokun

Željko Bokun

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, repozicije preloma i luksacija, obrade rana, manje i veće hirurške intervencije

Radno mesto / Radno iskustvo:

  • Od 2014. - konsultant u Acibadem Bel Medic opštoj bolnici
  • VMA, Klinika za ortopediju i traumatologiju 1992-1996.
  • Kliničko-bolnički Centar „Bežanijska kosa“, od 1997. - i na dalje. Šef Odseka na odeljenju ortopedije i traumatologije.

Obrazovanje
1991. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1996. - Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije

Publikacije
Dvadesetipet (25) autorskih i koautorskih radova objavljenih na domaćim i inostranim stručnim skupovima.

Posebna sfera interesovanja:
Traumatologija gornjih i donjih ekstremiteta, degenerativna oboljenja kuka i kolenasrca)