urolog

Dr Živko Soldatović

Živko Soldatović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, ultrazvuk abdomena i urotrakta, plasiranje urinarnih katetera, urološke intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji: cirkumciziju, operaciju fimoze

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2008. - Acibadem Bel Medic

Obrazovanje:

  • 2007. Specijalizacija iz urologije, Vojnomedicinska akademija
  • 2000. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2007. Kurs Evropske škole urologije (EUREP) u Pragu, Češka

Publikacije:

•    Objavio je 3 naučna rada u stručnim časopisima

•    Pogledajte PubMed listing publikacija