pedijatar

Dr Zorica Ćuković

Zorica Ćuković

Radno mesto / Radno iskustvo
Lekar specijalista pedijatar u porodilištu KC Kragujevac 20 godina

Obrazovanje
lekar specijalista pedijatar

Posebna sfera interesovanja
Neonatologija