internista endokrinolog

Dr sc. med. Zorica Rašić Milutinović

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalistički pregled, ultrazvuk štitaste žlezde i paraštitastih žlezda

Radno mesto / Radno iskustvo
Kliničko-bolnički centar Zemun od 1979. do 2014.
Šef odseka za Endokrinologiju od 1986. do 2007.
Načelnik Službe za endokrinologiju i dijabetes od 2007. do 2014.
Osnivač Internističke ordinacije Rašić 2017.
Sa Acibadem Bel Medicom potpisan ugovor o saradnji 2018.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1974.
Specijalizacija iz Interne medicine, 1982.
Magisterijum iz Endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1984.
Doktorat iz Endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,1998

Publikacije
- 37 autorskih radova u časopisima indeksiranih CC ili SCI, sa 360 citata
- Nosilac i ucenik vise Nacionalnih projekata Ministarstva Nauke Srbije, kao i Medjunarodnih projekata (COST 637; BM 0702; BM 904)
- Koautor u Monografiji  Health effects of metals and related substances in drinking water,2014,  Research Report Series, IWA Publishing, 2014
- Koautor u Enciclopedia Food and health, 2016, sa poglavljem Factors Determining Blood Cholesterol Levels. vol. 2, pp. 53-59. Oxford: Academic Press

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Insulinska rezistencija,dijabetes,oboljenja štitaste žlezde

Dostignuća i priznanja
1999. - 2008. - Naučni saradnik
2008. - 2013. - Viši naučni saradnik
2013. - danas - Naučni Savetnik