vaskularni hirurg

Ass. dr Zvezdan Stefanović

 Zvezdan Stefanović

vaskularni hirurg

Ass. dr Zvezdan Stefanović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke preglede, opšte hirurške i vaskularne procedure – operacije na krvnim sudovima, sklerozacija.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2018. - Bel Medic

•    2014. - 2016. pomoćnik direktora KBC “Zvezdara“ za Hirurgiju

•    2014. - Načelnik vaskularne hirurgije, Klinika za hirurgiju Kliničko bolnički centar “Zvezdara“

•    1995. - Spec.opšte hirurgije i magistar vaskularne hirurgije, Klinika za hirurgiju Kliničko bolnički centar “Zvezdara“

Obrazovanje:

•    2003.  Poslediplomske studije iz naučne oblasti Vaskularna hirurgija sa angiologijom. Magistarsku tezu pod nazivom „Tretman dijabetesnog stopala oksigenoterapijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1998. Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1992. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    2013. Sertifikat za samostalni rad za skleroterapiju varikoznih vena, Frankfurt, Nemačka

•    2012. Sertifikat za samostalni rad za lasersku obliteraciju vena, Beč, Austrija

•    2006. Sertifikat za samostalni rad u endoskopskoj (laparoskopskoj) hirurgiji

Publikacije:

2010. Koautor u udžbeniku za studente Stomatološkog fakulteta: Opšta hirurgija za stomatologe-dijagnostika, Stomatološki fakultet

Kao autor ili koautor objavio ukupno 29 naučnih i stručnih radova, od kojih su dva u istaknutom međunarodnom časopisu M 22, a ostali su objavljeni u celini u časopisu nacionalnog značaja M51 (3), u vidu sažetka na međunarodnim skupovima M34 (2) i u vidu sažetka na nacionalnim skupovima M64 (23).

Profesionalna članstva:

•    Srpsko lekarsko društvo, bio tehnički sekretar Hirurške sekcije SLD

•    Evropsko udruženje za vaskularnu hirurgiju (ESVS)

•    Udruženje flebologa Srbije, onkologa, herniologa, koloproktologa

•    Udruženja endoskopske hirurgije

Stručne aktivnosti:

Od 2003. asistent na predmetu Opšta hirurgija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Laparoskopska hirurgija, endovaskularna hirurgija

Dostignuća i priznanja:

Rad “Hyperbaric oxygen in treatment of diabetic foot syndrome” 2005, nagrađen za najbolji na XV Kongresu udruženja angiologa i vaskularnih hirurga Mediterana u Palermu.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!