vaskularni hirurg

Doc. dr sci. med. Zvezdan Stefanović

Zvezdan Stefanović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Specijalističke preglede, opšte hirurške i vaskularne procedure – operacije na krvnim sudovima, sklerozacija.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2018. - Acibadem Bel Medic
 • 2014. - 2016. pomoćnik direktora KBC “Zvezdara“ za Hirurgiju
 • 2014. - Načelnik vaskularne hirurgije, Klinika za hirurgiju Kliničko bolnički centar “Zvezdara“
 • 1995. - Spec.opšte hirurgije i magistar vaskularne hirurgije, Klinika za hirurgiju Kliničko bolnički centar “Zvezdara“

Obrazovanje

 • 2003.  Poslediplomske studije iz naučne oblasti Vaskularna hirurgija sa angiologijom. Magistarsku tezu pod nazivom „Tretman dijabetesnog stopala oksigenoterapijom“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1998. Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 1992. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2013. Sertifikat za samostalni rad za skleroterapiju varikoznih vena, Frankfurt, Nemačka
 • 2012. Sertifikat za samostalni rad za lasersku obliteraciju vena, Beč, Austrija
 • 2006. Sertifikat za samostalni rad u endoskopskoj (laparoskopskoj) hirurgiji

Publikacije
2010. Koautor u udžbeniku za studente Stomatološkog fakulteta: Opšta hirurgija za stomatologe-dijagnostika, Stomatološki fakultet
Kao autor ili koautor objavio ukupno 29 naučnih i stručnih radova, od kojih su dva u istaknutom međunarodnom časopisu M 22, a ostali su objavljeni u celini u časopisu nacionalnog značaja M51 (3), u vidu sažetka na međunarodnim skupovima M34 (2) i u vidu sažetka na nacionalnim skupovima M64 (23).

Profesionalna članstva

 • Srpsko lekarsko društvo, bio tehnički sekretar Hirurške sekcije SLD
 • Evropsko udruženje za vaskularnu hirurgiju (ESVS)
 • Udruženje flebologa Srbije, onkologa, herniologa, koloproktologa
 • Udruženja endoskopske hirurgije

Stručne aktivnosti
Od 2003. asistent na predmetu Opšta hirurgija Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja
Laparoskopska hirurgija, endovaskularna hirurgija

Dostignuća i priznanja
Rad “Hyperbaric oxygen in treatment of diabetic foot syndrome” 2005, nagrađen za najbolji na XV Kongresu udruženja angiologa i vaskularnih hirurga Mediterana u Palermu.