Dr Gojko Cvijić, počasni gost BENELUX kongresa implantologa

05.04.2019.

Na međunarodnom BENELUX implanološkom kongresu u Roterdamu (Holandija), učestvovao je i naš stomatolog Dr. Sci. Gojko Cvijić, koji je dobio poziv Internacionalnog Tima Implantologije (ITI) da, kao počasni član, poseti ovaj kongres.

- U Roterdamu, na dvodnevnim izlaganjima eminentnih naučnika i predavača iz ovog dela Evrope, predstavljene su najnovije tendencije u savremenoj implantologiji. Prvoga dana akcenat je bio na pacijentima trećeg doba, pa su tako obrađene teme medikamentozne terapije i moguće ukrštene reakcije, kao i hirurških i protetskih rešenja kod bezubih pacijenata, za koje su posebno interesantni novi implanti švajcarske firme Straumann – objašnjava Dr. Sci. Gojko Cvijić i dodaje da je u regionu Beneluksa ova kompanija upravo lansirala novi implant debljine 2,4 mm.

- Bez obzira sto se radi o potpuno bezubim vilicama, ili pacijentima trećeg doba, gde je znatno redukovana širina kosti, pomoću njih je moguće zbrinuti i ekstremne slučejeve. Sa najmanje dva implanta se može poboljšati retencija totalne proteze, koja postaje stabilnija. Tako se pacijentu poboljšava žvakanje hrane, fonetika ali i esteski momenat i samopuzdanje.

O estetskoj implantologiji pričalo se drugog dana Implatološkog kongresa, ali ne samo u prednjem, vidljivom regionu već i na zadnjim zubima.

- Interesantna mogućnost po istovremenom vađenju zuba i postavljanju implanta u zubnu čašicu je očuvanje forme gingive. Do sada su stomatolozi ili zatvarali implant fabričkim kapicama i ušivali ranu, ili imedijatno opterećivali implant privremenom krunom. Rizik u prvoj terapiji je što po ušivanju gingiva kolabira, a u drugom je moguć gubitak implanta po njegovom opterećenju. Novo, moderno rešenje je Sealing Socket Abutment. Individualna kapica za implant, kako bi uprošćeno mogli da nazovemo ovu inovaciju, zatvrara implant i zubnu čašicu, a ima oblik kao defekt po vadjenju zuba. Na taj način gingiva ne kolabira, nije potrebno ušiti ranu jer je defekt zatvoren ovom individualnom kapicom, a opet implant nije opterećen privremenom krunom, pa nema rizika od njegovog gubitka – objašnjava dr Cvijić i naglašava da obe novine - zbrinjavanje pacijenata trećeg doba tankim implantima (2,9 i 3,3 mm) i estetsko održavanje oblika gingive, već postoje na  Stomatološkom odeljenju Bel Medic-a:

- Svi naši pacijenti imaju mogućnost i privilegiju da budu zbrinuti minimalno invazivnim implantološkim metodama, a opet sa najvišim estetskim rezultatima – zaključuje Dr. Sci. Gojko Cvijić.

detalji sa predavanja na BENELUX implanološkom kongresu u Roterdamu predavanje u okviru BENELUX implanološkog kongresa u Roterdamu predavanje implantologa na na BENELUX kongresu implantologa predavanje implantologa u okviru BENELUX kongresa implantologa

Dr Gojko Cvijić, počasni gost BENELUX kongresa implantologa posetioci na BENELUX kongresu implantologa publika na BENELUX kongresu implantologa