Dr sci. med. Sanja Jovanović: Značaj kontrastnog sredstva Primovist u snimanju abdomena magnetnom rezonancom

30.09.2020.

Šta je Primovist

Primovist ili Gd-EOB-DTPA je paramagnetno kontrastno sredstvo na bazi Gadolinijuma koje se primenjuje kod snimanja abdomena magnetnom rezonancom (MR), pre svega jetre i žučnih puteva, zbog čega se naziva kontrastnim sredstvom specifičnim za jetru. 

Prednosti primene Primovista

Posebnost Primovista se ogleda u njegovom sastavu, koga čine hidrosolubilna i liposolubilna komponenta. Liposolubilna grupa je odgovorna za preuzimanje (vezivanje) kontrastnog sredstva od strane zdravih jetrinih ćeija (hepatocita), što radiolozima daje jasnu demarkaciju (jasno uočavaju i razgraničavaju) patološke promene od zdravog tkiva jetre. Zbog svoje hepatospecifičnosti („kontrast koji voli jetru“), 50% ovog kontrasta se luči kroz žučne kanale, a 50 % putem urina, što Primovistu daje posebnu vrednost, naročito u otkrivanju fokalnih promena u jetri (prvenstveno metastaza kolorektalnog karcinoma) manjih od 1 cm. To je pokazano u podacima iz literature koji govore da je senzitivnost (osetljivost) Primovista u otkrivanju fokalnih promena jetre veća za oko 30-40 % u odnosu na otkrivanje istih primenom MDCT pregleda kao i upotrebom drugih paramagmentnih kontrastnih sredstava. 

Kada se upotrebljava Primovist

Za razliku od drugih paramagnetnih kontrastnih sredstava koja se primenjuju, MR pregled uz primenu Primovista ima visoku preciznost u detekciji (orkrivanju), karakterizaciji i razlikovanju fokalnih promena u jetri uz davanje dodatnih informacija o bilijarnom sistemu. Shodno tome, možemo reći da upotreba Primovista je opravdana kod: 

  • Karakterizacije fokalnih lezija u jetri (određivanja da li su maligne ili benigne)
  • Otkrivanje malih metastaza, posebno kolorektalnog karcinoma
  • Razlikovanje fokalnih lezija u jetri, pre svega Fokalne Nodularne Hiperplazija (FNH) i Hepatocelularnog Adenoma (HCA)  
  • Razlikovanje različitih tipova hepatocelularnog adenoma (HCA)
  • Razlikovanje displastičnih nodusa jetre od malih hepatocelularnih karcinoma (HCC)
  • Detekcije i karakterizacije lezija u cirotičnoj jetri (oktrivanja vrste promena kod ciroze jetre)
  • Procene funkcionalne rezerve jetre nakon primenjene hemioterapije (kako bi se isplanirao siguran put hiruške resekcije)
  • Evaluacije (procene) povrede žučnih vodova
  • Procene funkcije jetre
  • Otkrivanja i razlikovanja parcijalne/inkompletne opstrukcije (začepljenja) žučnih vodova

Primovist je bezbedan za bubrege

Važno je znati da Primovist ima najveću stabilnost u poređenju sa ostalim  paramagnetnim kontrastnim sredstvima i samim tim odličan sigurnosni profil (do danas nije registrovan ni jedan slučaj nefrogene sistemske fibroze (bubrežno oboljenje) uzrokovane paramagnetnim kontrastnim sredstvom). Objašnjenje leži u činjenici da se u Primovistu nalazi 75% manja doza gadolinijuma u poređenju sa većinom drugih gadolinijumskih kontrastnih sredstava. 

Zbog svoje visoke specifičnosti i senzitvnosti, Primovist smanjuje mogućnost potencijalno lažno negativnih rezultata što skraćuje vreme donošenja pravovremene i tačne karakterizacije promene („The earlier is better“ = ‚‚Što pre, to bolje“), što je najadekvatniji pristup u lečenju svakog bolesnika. 

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!