Intraoperativno spašavanje krvi - Intraoperativna autotransfuzija

05.04.2021.

Doc. dr sci. med. Darko Antić internista - hematolog

Šta je intraoperativno spašavanje krvi?

To je specifična metoda transfuzije krvi, pri kojoj se u toku operacije „spašava“ krv samog pacijenta i vraća u cirkulaciju. Pacijent se posle operacije oporavlja brzo i bez komplikacija koje ponekad mogu pratiti transfuziju krvi od drugog davaoca.

Šta je potrebno za intraoperativno spašavanje krvi?

Neophodan je poseban aparat - Cell Saver i obučen zdravstveni radnik koji sprovodi proceduru.

Kako se izvodi procedura pomoću  aparata - Cell Saver-a?

Krv se iz operativnog polja sakuplja, filtrira i na kraju  vraća u krvotok. Pacijentu se za vreme operacije na ovaj način nadoknadi čak 80% izgubljene krvi.

Kada se koristi aparat za spašavanje krvi?

Tokom carskog reza, ginekoloških operacija, ortopedskih operacija (ugradnje proteze kuka, kolena..), operacija u trbuhu, operacija u grudnom košu

Koje su prednosti „vraćanja“ sopstvene krvi tokom operacije?

  • Sprečavanje nastajanja neželjenih reakcija poput alergijskih, skokova temperature... koje nekada mogu da se jave posle transfuzije krvi drugog davaoca.
  • eliminisana je mogućnost prenosa infektivnih bolesti: HIV-a, hepatitisa B, hepatitisa C.
  • bezbedna transfuzija kod pacijenata sa retkom krvnom grupom
  • lečenje pacijenata koji iz verskih razloga ne žele da prime krv drugog davaoca.

Kod kojih pacijenata se intraoperativna autotransfuzija razmatra sa povećanim nivoom opreza?

Povećan oprez je potreban kod pacijenata koji imaju maligne bolest i infekcije.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!