Šta sve otkriva ekspertski i 4D ultrazvuk tokom trudnoće?

23.11.2023.

Morfološki ultrazvuk u II trimestru trudnoće podrazumeva detaljno ultrazvučno ispitivanje anatomije ploda. Cilj ovakvog pregleda je isključivanje postojanja organskih nedostataka odnosno anomalija ploda. Prilikom morfološkog pregleda, detaljno se ultrazvučno sagledava: glava ploda - lobanja i mozak, zatim lice i vrat. Potom se pregleda grudni koš sa posebnim osvrtom na srce i velike krvne sudove. Dijafragma, abdominalni organi, genitalije, kičma i na kraju ekstremiteti, ruke i noge ploda. Ultrazvukom se pregledaju i posteljica i pupčanik, kao i količina i kvalitet plodove vode. Dopplerskim ultrazvukom se pregledaju protoci kroz važne krvne sudove. 

Značaj ovakvog pregleda je rano otkrivanje anomalija ploda ali i drugih problema koji se mogu razviti tokom trudnoće. Trudnice kod kojih su morfološkim ultrazvukom isključene značajne anomalije ploda, nastavljaju redovno praćenje trudnoće. Trudnice kod kojih postoji sumnja na anomaliju ploda, upućuju se na dodatnu dijagnostiku koja može biti genetsko ispitivanje ili pregledi lekara drugih specijalnosti, na primer: fetalna ehosonografija ili nuklearna magnetna rezonanca. U slučaju otkrivanja anomalije ploda, trudnica se upućuje Konzilijumu za fetalne anomalije koji daje preporuku za dalji tok trudnoće ili postporođajno praćenje i lečenje novorođenčeta. Obično se radi između 22. i 24. nedelje trudnoće. Morfološki ultrazvuk se često naziva 'ekspertski ultrazvuk'.

4D ultrazvuk predstavlja dijagnostičku metodu koja se sprovodi pomoću 4D ultrazvučne sonde i specijalnog softvera kojim ultrazvučni aparat 2D sliku ploda obrađuje i pretvara u trodimenzionalnu sliku (3D sonogram) ili sliku u pokretu (4D video klip). Na ovaj način se dobija obilje informacija kako o anatomiji tako i o ponašanju ploda u realnom vremenu. 4D ultrazvučni pregled se može raditi pri bilo kom ultrazvučnom pregledu, a najviše informacija se dobija tokom morfološkog ultrazvučnog pregleda.

Dr Maja Milojević Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije