Osteoartritis kuka (koksartroza)

Artritis na latinskom znači upala (zapaljenje) zgloba. Osteoartritis je najčešći tip artritisa i nastaje usled trošenja zglobnih površina. Jedan od zglobova koji je najčešće zahvaćen artritisom je kuk, a osteoarthritis kuka zove se još i koksartroza. Kod osteoartritisa kuka strada zglobna hrskavica. Zglobna hrskavica je glatka površina koja prekriva završne delove kostiju i ima ulogu da amortizuje pokrete u zglobu i omogući nesmetano obavljanje pokreta u zglobu kuka. Trošenje zglobnih površina može nastati zbog urođene predispozicije (primarniartritis) ili stečenih uzroka kao što su gojaznost, trauma zgloba ili sportske povrede (sekundarni arthritis). Procenjuje se da svaka deseta osoba starija od 70 godina ima osteoartritis. Tipični simptomi osteoartritisa kuka (koksartroze) su bol u kuku koji se najčešće javlja pri ustajanju i započinjanju kretanja i ograničenost pokreta. Ukoliko se ovakve tegobe jave, morate se javiti reumatologu.  

SIMPTOMI

 • bol u kuku (prilikom ustajanja ili započinjanja kretanja)
 • ukočenost zgloba kuka
 • ograničenost pokreta u kuku
 • zvuk pucanja kuka (zvuk škljocanja ili preskakivanja)

FAKTORI RIZIKA

 • urođena predispozicija
 • starost
 • gojaznost
 • prethodna trauma zgloba
 • sportska povreda

DIJAGNOSTIKA

 • Ultrazvuk zgloba kuka
 • Rendgen (RTG) zgloba kuka
 • Magnetna rezonanca (MR) zgloba kuka

LEČENJE

 • Promena stila života
 • -Redukcija telesne težine
 • -Mirovanje
 • Konzervativna terapija
 • -Lekovi protiv bolova (koji se piju)
 • -Lekovi za smanjenje upale i bola koji se daju u kuk (intraartikularno)
 • -Ograničavanje pokreta u zglobu kuka
 • Fizikalna terapija
 • -Kinezi terapija (vežbe)
 • Orthokin (Orthokin) terapija predstavlja savremeni vid antizapaljenske terapije. Zasniva se na primeni sopstvenog (autolognog) seruma obogaćenog antizapaljenskim proteinima - citokinimai faktorima rasta - koji se aplikuju u obolelo ili oštećeno tkivo. Bel Medic je licencirani Ortokin centar (Orthokin center).
 • Operativno lečenje
 • Artroskopija kuka
 • -Otvorena operacija: zamena kuka i ugradnja veštačkog kuka (artroplastika kuka)

Koji lekari vam trebaju

 • Ortoped
 • Fizijatar
 • Reumatolog