Osteoporoza

ŠTA JE OSTEOPOROZA?

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, progresivnog  toka. Od osteoporoze boluje 8-10% svetske populacije. Karakteriše je smanjenje mineralne gustine (mase) kosti, oštećenje strukture kosti,  što smanjuje njenu čvrstinu, povećava fragilnost kostiju i sklonost za nastanak preloma.

Čvrstina i zdravlje naših kostiju zavise od toga kako su se one izgradile u detinjstvu i mladosti. U periodu rasta i razvoja prevashodno su važni  kvalitet ishrane, tj. unos namirnica koje sadrže kalcijum i vitamin D, umereno sunčanje u vremenu do 10h i posle 17h, redovna fizčka aktivost i vežbanje.

Da bi se čvstvina kostiju očuvala, neophodno je pridržavati se ovih principa i u odraslom dobu. Kod žena je to posebno važno jer  se sa menopauzom smanjuje lučenje ženskih polnih hormona estrogena, koji deluju zaštitno na kosti, pa se povećava rizik od nastanka osteoporoze.

Osteoporoza je najčešće bolest bez simptoma  i često je njen prvi znak fraktura (prelom) kosti. Nekada su prisutni bolovi u kostima, zglobovima, mišićima.

Osteoporozu karakteriše pogrbljenost kao i gubitak telesne visine više od 4 cm.

SIMPTOMI

 • Prelom kosti
 • Bol u kostima, zglobovima, mišićima
 • Pogrbljenost
 • Gubitak telesne visine više od 4 cm.


FAKTORI RIZIKA

 • Pol i rasa (žene bele rase češće obolevaju)
 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Nasledni faktor
 • Rana menopauza  (pre 45. godine života)
 • Nežna telesna građa i mala telesna masa BMI < 20 kg/m2
 • Pušenje cigareta i konzumiranje alkoholnih pića
 • Fizička neaktivnost
 • Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D
 • Dugotrajna imobilizacija i nepokretnost
 • Poremećaj funkcije štitaste žlezde (hipertireoza) i paraštitaste žlezde
 • Hronične bubrežne bolesti
 • Uzimanje određenih lekova (hormoni, kortikosteroidi, lekovi protiv epilepsije)


DIJAGNOSTIKA

 • Merenje koštane mineralne gustine DEXA metodom

Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije, treba uraditi merenje koštane mineralne gustine DEXA metodom, koja je zlatni standard za rano otkrivanje osteoporoze.

Osim za otkrivanje osteoporoze, DEXA metoda koristi se i za:

 • praćenje efekata terapije za osteoporozu
 • procenu rizika od preloma

Metoda je bezbolna, a bazira na niskoenergetskom X zračenju.

Merenje koštane gustine DEXA metodom u cilju rane dijagnostike osteoporoze je neophodno:

 1. svim ženama u postmenopauzi  mlađim od 65 godina sa jednim ili više faktora rizika
 2. svim ženama koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života
 3. svim ženama starijim od 65 godina
 4. svim ženama  u postmenopauzi sa prelomima
 5. muškarci ma starijim od 70 godina sa kliničkom sumnjom na osteoporozu

Testom se poredi koštana mineralna gustina (BMD) pacijenta sa koštanom mineralnom gustinom 30-godišnjaka, kada je koštana gustina maksimalna.  

Rezultat se prikazuje kao T skor (T –score). Kako napreduje osteoporoza, tako vrednost T-skora pada.

Ako je njegova vrednost -1.0 i veći, znači da imate normalnu koštanu gustinu.

Ako je izmedju -1.0  i -2.5, koštana gustina je smanjena i imate osteopeniju.

Ako je T skor -2.5 ili niži, reč je o osteoporozi.

LEČENJE

 • Preparati koji sadrže kalcijum i Vitamin D u terapijskim dozama
 • Bisfosfonati — lekovi koji usporavaju razgrađivanje i gubitak koštane mase (tj resorpciju)
 • Lekovi "kao estrogen"
 • Kalcitonin —  hormon štitaste žlezde koji, zajedno sa paratiroidnim hormonom, pomaže u regulaciji koncentracija kalcijuma u telu. Sintetički kalcitonin se ponekad preporučuje za tretman osteoporoze.
 • Paratiroidni hormon (PTH) — hormon  paratiroidne žlezde ,stimuliše kako koštanu resorpciju, tako i formiranje novih kostiju. Povremena primena preparata stimuliše više formiranje nego resorpciju kostiju.
 • Biološka terapija (denosimubab)

Koji vam lekari trebaju

 • Reumatolog
 • Fizijatar
 • Stručnjak za ishranu