Covid 19

Post COVID Lung Package  - predviđen za pacijente koji su imali COVID pneumoniju, zakazuje se najranije mesec dana od završetka lečenja

VremePROGRAMPuna cenaCena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE   ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, 
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C
12.3308.000
1. dan 
LDCT (NISKODOZNI SKENER) GRUDNOG KOŠA12.0008.000
2. dan
PREGLED    SPECIJALISTE PULMOLOGA6.6004.000

Ukupno29.37020.000


Post COVID Cardio Package – predviđen za sve pacijente lečene od COVID-a , može se zakazati odmah po završetku lečenja

VremePROGRAMPuna cenaCena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE   ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, Hs Troponin
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C
14.33010.000
1. dan 
PREGLED  KARDIOLOGA SA EKG-OM  7.8005.000
1. dan
ULTRAZVUK   SRCA ( EHOKARDIOGRAFIJA)6.8005.000
1. dan
TEST  OPTEREĆENJA SRCA ( ERGOMETRIJA)10.8005.000
1. dan
24-SATNI   EKG HOLTER8.6005.000
2. dan
ZAKLJUČAK   KARDIOLOGA
Gratis

Ukupno46.77030.000


Post COVID Lung + Cardio  Package  - predviđen za pacijente koji su imali COVID pneumoniju, zakazuje se najranije mesec dana od završetka lečenja

VremePROGRAMPuna cenaCena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE   ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, Hs Troponin
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C
14.33010.030
1. dan 
PREGLED   KARDIOLOGA SA EKG-OM  7.8005.000
1. dan
ULTRAZVUK   SRCA ( EHOKARDIOGRAFIJA)6.8005.000
1. dan
TEST   OPTEREĆENJA SRCA ( ERGOMETRIJA)10.8005.000
1. dan
LDCT (NIKODOZNI SKENER) GRUDNOG KOŠA12.0008.000
1. dan
24-SATNI   EKG HOLTER8.6005.000
2. dan 
PREGLED  SPECIJALISTE PULMOLOGA6.6004.000
2. dan
ZAKLJUČAK   KARDIOLOGA
Gratis

Ukupno65.37042.000


Usluge

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!