Covid 19

Post COVID Lung Package

Predviđen za pacijente koji su imali COVID pneumoniju, zakazuje se najranije mesec dana od završetka lečenja

Vreme
PROGRAM
Cena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, 
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C

1. dan 
LDCT (NISKODOZNI SKENER) GRUDNOG KOŠA

2. dan
PREGLED  SPECIJALISTE PULMOLOGA


Ukupno
20.000


Post COVID Cardio Package

Predviđen za sve pacijente lečene od COVID-a , može se zakazati odmah po završetku lečenja

Vreme
PROGRAM
Cena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, Hs Troponin
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C

1. dan 
PREGLED KARDIOLOGA SA EKG-OM  

1. dan
ULTRAZVUK SRCA ( EHOKARDIOGRAFIJA)

1. dan
24-SATNI EKG HOLTER

2. dan
TEST   OPTEREĆENJA SRCA ( ERGOMETRIJA)

2. dan
ZAKLJUČAK   KARDIOLOGA


Ukupno
30.000
Ako iz bilo kog razloga nije   indikovana ergometrija 
25.000


Post COVID Lung + Cardio Package

Predviđen za pacijente koji su imali COVID pneumoniju, zakazuje se najranije mesec dana od završetka lečenja

Vreme
PROGRAM
Cena u okviru paketa
1. dan
LABORATORIJSKE   ANALIZE KRVI:
kompletna krvna slika, CRP, LDH, Feritin, D   dimer, AST, ALT, Hs Troponin
IgM+IgA i IgG At na SARS-CoV-2;   uzorkovanje krvi, Glikemija, HbA1C

1. dan 
PREGLED   KARDIOLOGA SA EKG-OM  

1. dan
ULTRAZVUK   SRCA ( EHOKARDIOGRAFIJA)

1. dan
24-SATNI   EKG HOLTER

1. dan
LDCT (NIKODOZNI SKENER) GRUDNOG KOŠA

2. dan
TEST   OPTEREĆENJA SRCA ( ERGOMETRIJA)

2. dan 
ZAKLJUČAK   KARDIOLOGA

2. dan
PREGLED  SPECIJALISTE PULMOLOGA


Ukupno
42.000
Ako iz bilo kog razloga nije indikovana ergometrija
37.000

 

Za sportiste, rekreativce i mlađe od 18 godine, pre povratka u trenažni proces, preporučuje se:

Pregled specijaliste sportske medicine, uz Post Covid pakete, cena 4000,00 dinara

Usluge