Novine u interventnoj kardiologiji

Mr sci. med. dr Bojan Ilisić, internista kardiolog: Baloni sa lekom, lečenje krvnih sudova srca, bez ugradnje stranog materijala 

Lečenje  bolesti krvnih sudova srca interventnim metodama datira još iz 70tih  godina 20tog veka kada je dr Andreas Gruntzig u Cirihu izveo prvu balon angioplastiku na  koronarnom krvnom sudu. Od tada do danas, angioplastika je doživela  veliki broj promena i metoda je značajno napredovala, donoseći kao  krajni rezultat izvanredne rezultate kao što su smanjenje mortaliteta u  akutnom infarktu miokarda na 3-5%, što je ranije bilo nezamislivo.

U  začetku metode lečenja koronarnih krvnih sudova balon angioplastikom,  glavni problem je predstavljalo stvaranje rascepa u zidu krvog suda  (disekcija),  kao i ponovna pojava suženja na mestu koje je tretirano  balonom (restenoza) uzrokovanog elastičnim rekoilom i nekontrolisanim  bujanjem tkiva krvnog suda nakon intervencije.

Problem diskecije krvnog suda je prevaziđen pojavom metalnih mrežica- stentova,  kojii su  pravljeni od nerđajučeg čelika i ugrađivani na mesto suženja  arterije, obično nakon pripreme balon angioplastikom. Ovim je postignut  značajan napredak, naročito u smislu zatvaranja rascepa krvnog suda,  koje su predstavljali rizik za nastajanje akutnog zapušenja krvnog suda  nakon intervencije.  Problem metalnih stentova je predstavljalo ponovno  stvaranje suženja unutar stenta (restenoza), kao posledica  nekontrolisanog bujanja ćelija srednjeg sloja arterije nastalog zbog  postojanja stranog tela u zidu krvnog suda.

Ovaj problem je rešen pojavom stentova sa lekom  koji sprečava restenozu. Ova vrsta stentova je do danas prošla veliki  broj transformaciju smislu poboljšanja dizajna, vrste i količine leka  koji nose, kao i načina na koji je lek pripremljen za utiskivanje u zid  krvnog suda. Danas su u upotrebi stentovi sa lekom treće generacije,  koji su trenutno zlatni standard za lečenje koronarne bolesti.

Sledeći korak u razvoju metode je bio koncept bioresorbabilnog stenta (skafolda),  koji je trebalo da omogući savršen scenario gde se stent nakon nekoliko  meseci resorbuje, ne ostavljajući strano telo u zidu krvnog suda. Ovo  bi rešilo i problem restenoze i elastičnog rekoila. Na žalost, pokazalo  se da je upotreba bioresorbabailnih stentova bila povezana sa značajno  većim rizikom od tromboze krvnog suda, zbog čega su ovi stentovi  povučeni iz upotrebe i vraćeni na dodatna ispitivanja. Međutim, naučnike  nije napustila ideja „ne ostavljaj nista za sobom u krvnom sudu“, te je  zahvaljujući pređašnjim iskustvima sa balonima, stentovima i  scafoldima, razvijen koncept balona sa lekom. 

Balon  sa lekom predstvlja vrhunac tehnologije lečenja krvnih sudova srca.  Na  površini balona se nalazi lek, koji se naduvavanjem balona na mestu  suženja utisne u krvi sud i ostaje tu i polako se oslobađa. Na taj način  se zaustavlja proces nekontrolisanog bujanja tkiva krvnog suda i  ponovne pojave stenoze. Ovim se postiže praktično isti efekat kao i  ugradnjom stenta sa lekom, ali u zidu krvnog suda ne ostaje strano telo.  Ono što je vrlo zanimljivo je da je na kontrolnim snimcima krvnog suda  nekoliko meseci nakon lečenja balonom sa lekom primećen tzv „pozitivni  remodeling“ krvnog suda, odnosno uvećanje unutrašnjeg promera krvnog  suda, što naravno predstavlja veliki benefit za pacijenta. Baloni sa  lekom su inicijalno korišćeni za lečenje suženja nastalih unutar ranije  implantiranog stenta, kao i za lečenje suženja malih krvnih sudova, gde  su rezultati lečenja stentovima bili nešto lošiji. Najnovija  istraživanja pokazuju da su se baloni sa lekom najnovije generacije  pokazali ravnopravni stentovima i u lečenju suženja na velikim krvnim  sudovima, kao i na račvama krvnih sudova, što otvara izvanredne nove  mogućnosti za lečenje ove bolesti.

Veoma  važna je i činjenica da nakon intervencije balonom sa lekom nije  potrebna dugoročna terapija lekovima koji sprečavaju nastanak tromboze  ali i povečavaju rizik od krvarenja.Treba napomenuti da nije moguće  lečiti sve vrste suženja balonima sa lekom (kalcifikovana suženja,  hronična zapušenja arterija, ako zaostane značajan rascep krvnog suda  nakon pripreme krvnog suda). Za ove vrste suženja stentovi sa lekom i  dalje predstavljaju prvi izbor. Najveći benefit od  lečenja  balonom sa lekom imaju bolesnici sa bolešću sitnih krvnih sudova,  suženjem na mestu ranije implantiranog stenta, bolesnici koji imaju  veliki rizik od krvarenja ili moraju da idu na hitnu hiruršku  intervenciju druge vrste.

U sali za kateterizaciju  Opšte bolnice Acibedem Bel Medic pažljivo pratimo napredak nauke i  koristimo uvek najnovije i najpouzdanije materijale. Sve navedene  tehnike koristimo unazad nekoliko godina, s tim što smo zahvaljujući  najnovijim istraživanjima dobili više samopouzdanja za korišćenje balona  za lekom nego ranije i češće koristimo ovu tehniku na zadovoljstvo  naših pacijenata.


Poslednji blog postovi

Vaš vodič kroz sportske povrede
04.07.2024.

Vaš vodič kroz sportske povrede

Dr Tea Sarčevski  – specijalista sportske medicine, piše za naš novi blog Prevencija sportskih mišićno-skeletn...
Vaš vodič kroz čvoriće na štitnoj žlezdi: Kada je vreme za brigu?
30.05.2024.

Vaš vodič kroz čvoriće na štitnoj žlezdi: Kada je vreme za brigu?

Prim.dr sci.med. Magdalena Radović,specijalista radiologije, piše za naš najnoviji blogŠtitasta žlezda...
ANEMIJA: Kako se nositi sa umorom i nedostatkom energije?
10.04.2024.

ANEMIJA: Kako se nositi sa umorom i nedostatkom energije?

Za naš novi blog, dr Marija Pantelić, internista-hematolog Opšte bolnice Acibadem Bel Medic, detaljno objašnjava simptome i uzroke anemije, metode dijagnostike, kao i pris...
Kako razlikovati prehladu od alergije?
02.04.2024.

Kako razlikovati prehladu od alergije?

U današnjem vreme kada se suočavamo sa različitim respiratornim tegobama,  često dolazi do nejasnoća u razlikovanju simptoma koji nas muče. Da li  je to samo prolazna prehlada ili nešto više – pitanje je koje m...
Narkolepsija: Više od obične pospanosti
19.03.2024.

Narkolepsija: Više od obične pospanosti

Prim. dr sci.med. Slavko Janković, somnolog i epileptolog Opšte bolnice Acibadem Bel Medic, detaljno objašnjava simptome narkolepsije...