Ginekološke operacije

Usluge

ACIBADEM BEL MEDIC Ginekološke operacije

Maja Antić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Maja Antić
Ljiljana Mirković
specijalista ginekologije i akušerstva
Prof. dr Ljiljana Mirković
Petar Radlović
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Petar Radlović
Predrag Mitrović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Predrag Mitrović
Ivan Bojović
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Ivan Bojović
Igor Plješa
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Igor Plješa
Maja Milojević
specijalista ginekologije i akušerstva - subspecijalista perinatolog
Dr Maja Milojević
Uroš Ravilić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Uroš Ravilić
Gordana Obradović
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Gordana Obradović
Dragan Antić
specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Dragan Antić