ginekolog

Prof. dr Ljiljana Mirković

 Ljiljana Mirković

ginekolog

Prof. dr Ljiljana Mirković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Invazivne  dijagnostičke procedure (biopsija horiona, amniocenteza, kordocenteza),  ekspertni morfološki ultrazvuk, fetalna eho kardiografiju, operativni  zahvati: histerektomija, miomektomija, cistektomija, vaginalne  operacije, konizacija, loop excizija, salpingektomija, ginekološki  pregledi, pregled vaginalnom sondom, abortus, biopsije, eksplorativne  kiretaže, vodjenje trudnoće sa visokim rizikom, vodjenje fizioloških  trudnoća.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

1988. - Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1998.

Učestvovala u radu 13 stranih kongresa

Obrazovanje:

1996.  Doktor medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994.  Magistar medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1994.  Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1986.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

  • 26 objavljenih radova u JCR i MEDLINE bazi podataka
  • Ukupno objavila 161 stručni i naučni rad
  • Objavila24 knjige, udžbenika, poglavlja u knjigama i poglavlja u stranim knjigama
  • Održala 31 predavanje po pozivu- Mentor je 20 studentskih, diplomskih, specijalističkih, magistraskih i doktorskih teza

Profesionalna članstva:

International Fedaration of Gynecology and Obstetrics

Ginekološko akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)

Sekcija za perinatalanu medicinu SLD

Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije

Sekretar Savetodavnog odbora Ginekološko-akušerske sekcije SLD do 2012.

Podpredsednik Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2012. - 2015.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Patologija  trudnoće i trudnoće sa visokim rizikom, posebno trudnoće komplikovane  preeklampsijom, HELLP sindromom, zastojem u rastu ploda, pretećeom  abrupcijom, prenatalna invazivna dijagnostika.

Ginekološke i obstetriče operacije.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!