specijalista ginekologije i akušerstva

Prof. dr Ljiljana Mirković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Invazivne  dijagnostičke procedure (biopsija horiona, amniocenteza, kordocenteza),  ekspertni morfološki ultrazvuk, fetalna eho kardiografiju, operativni  zahvati: histerektomija, miomektomija, cistektomija, vaginalne  operacije, konizacija, loop excizija, salpingektomija, ginekološki  pregledi, pregled vaginalnom sondom, abortus, biopsije, eksplorativne  kiretaže, vodjenje trudnoće sa visokim rizikom, vodjenje fizioloških  trudnoća.

Radno mesto / Radno iskustvo:
2018. - Bel Medic
1988. - Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1998.
Učestvovala u radu 13 stranih kongresa

Obrazovanje:
1996.  Doktor medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994.  Magistar medicinskih nauka, Uža naučna oblast humana reprodukcija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994.  Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1986.  Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

  • 26 objavljenih radova u JCR i MEDLINE bazi podataka
  • Ukupno objavila 161 stručni i naučni rad
  • Objavila24 knjige, udžbenika, poglavlja u knjigama i poglavlja u stranim knjigama
  • Održala 31 predavanje po pozivu- Mentor je 20 studentskih, diplomskih, specijalističkih, magistraskih i doktorskih teza

Profesionalna članstva:
International Fedaration of Gynecology and Obstetrics
Ginekološko akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)
Sekcija za perinatalanu medicinu SLD
Udruženja ginekologa i obstetričara Srbije
Sekretar Savetodavnog odbora Ginekološko-akušerske sekcije SLD do 2012.
Podpredsednik Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva od 2012. - 2015.

Strani jezici:
Engleski

Posebna sfera interesovanja:
Patologija  trudnoće i trudnoće sa visokim rizikom, posebno trudnoće komplikovane  preeklampsijom, HELLP sindromom, zastojem u rastu ploda, pretećeom  abrupcijom, prenatalna invazivna dijagnostika.
Ginekološke i obstetriče operacije.