Neurohirurgija

Diskus hernija je bolest međupršljenskog diskusa kičmenog stuba. Nastaje kao posledica prolapsa (hernijacije) želatinoznog jezgra diska u međupršljenske otvore  gdepritiska koren kičmenog živca, a ponekad i centralno - u spinalni kanal, prostor u kome se nalazi  kičmena moždina.

Može se javiti u bilo kom diskusu, ali najčešće u lumbalnom (slabinskom) i cervikalnom (vratnom) nivou kičmenog stuba.

Lumbalna diskus hernija je najčešća bolest međupršljenskog diska koja uzrokuje ograničenu pokretljivost i nepodnošljiv nivo bola u leđima koji zrači niz nogu. Može biti praćena slabošću mišića noge i osećajem trnjenja.

ACIBADEM BEL MEDIC Neurohirurgija

Vladan Bajtajić
neurohirurg
Dr Vladan Bajtajić
neurohirurg
Dr Goran Tasić
Nenad Živković
neurohirurg
Dr sci. med. Nenad Živković
neurohirurg
Ass. dr Dražen Ivetić
neurohirurg
Dr sci med. Mirko Mićović
Andrew Fishman
otohirurg, ORL-neurohirurg, mikrohirurg i endoskopski hirurg baze lobanje i vrata
Prof. dr Andrew Fishman