Ortopedija vilica

Fiksne i mobilne proteze (ortodontski aparati)

Ortodontska terapija koriguje položaje i odnos zuba i vilica (međusobni odnos gornje i donje vilice) mobilnim i fiksnim ortodontskim aparatima. Vrlo je važna ne samo za estetiku zubnih lukova i celog lica, već pre svega za pravilno žvakanje, a time i za zdravlje organa za varenje. Optimalan raspored zuba i pravilan odnos gornje i donje vilice preduslov su i za jednostavnije održavanje oralne higijene i dugo trajanje zuba, kao i za očuvanje zdravlja potpornog tkiva (parodoncijuma).

Kod odraslih, savremena ortodoncija ima i brojne nove terapijske mogućnosti. Pacijentima kojima već nedostaju pojedini zubi, ortopedija vilica u nekim slučajevima može da zameni protetski dodatak, ili da protetskoj zameni obezebedi bolji i trajniji položaj. Zahvaljujući toj takozvanoj pretprotetskoj pripremi, mogu da se izbegnu i postavke implanta, kao i vađenja nekih zuba koji su imali neodgovarajuće položaje. Optimizacija položaja zuba takođe može da bude i rešenje za probleme bola u viličnom zglobu, pri žvakanju, a značajno pomaže i osobama sa paradontopatijom. Korigovanjem položaja zuba zahvaćenih paradontozom, ortodoncija u nekim slučajevima čak može da poštedi pacijente hirurških intervencija (kiretiranja zuba, „režanj“ operacija...).

Pored proširenja indikacija za ortodontsku terapiju, danas su značajno pomerene i starosne granice za njenu primenu, čak se može reći da više i ne postoje. Od adolescencije do duboko u starost, ortopedija vilica nudi niz mogućnosti za rešavanje funkcionalnih i estetskih problema zuba i vilica, pa tako i estetike lica. U Acibadem Bel Medic-u, u ortopediji vilica fiksnim aparatima se, umesto konvencionalnih žica, koriste žice najnovije generacije, koje pacijente oslobađaju i onog privremenog bola, ponekad neminovnog pri redovnim terapijskim „podešavanjima“ fiksne proteze.

ACIBADEM BEL MEDIC Ortopedija vilica

Predrag Lazović
stomatolog - ortodont
Dr Predrag Lazović