otorinolaringolog

Dr sci. med. Branka Mikić

 Branka Mikić

otorinolaringolog

Dr sci. med. Branka Mikić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Otorinolaringološke i otoneurološke preglede dece i odraslih, audiometriju, timpanometriju, vestibularne testove, BERA, faringoskopiju ...

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    2005. - Bel Medic (konsultant)

•   1978. - Načelnik Odseka za audiološku rehabilitaciju, Klinika za otorinolaringologiju maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje:

•    1995. - doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija na temu: „Uticaj rane rehabilitacije na evocirane potencijale dece sa oštećenjem sluha“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1983. - specijalista otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

•    1981. - magistar medicinskih nauka, oblast otorinolaringologija

•    1976. - doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Publikacije dr Branke Mikić možete pogledati na ovom linku.

Profesionalna članstva:

•    ORL sekcija SLD, EFAS, ISA, IALP, ESPO; EAONO, IFOS

•    Član Adiology Committee IALP i Scientfic Board EFAS


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!