otorinolaringolog

Dr sci. med. Branka Mikić

Branka Mikić

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Otorinolaringološke i otoneurološke preglede dece i odraslih, audiometriju, timpanometriju, vestibularne testove, BERA, faringoskopiju ...

Radno mesto / Radno iskustvo
2005. - Bel Medic (konsultant)
1978. - Načelnik Odseka za audiološku rehabilitaciju, Klinika za otorinolaringologiju maksilofacijalnu hirurgiju, Klinički centar Srbije

Obrazovanje
1995. - doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija na temu: „Uticaj rane rehabilitacije na evocirane potencijale dece sa oštećenjem sluha“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1983. - specijalista otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981. - magistar medicinskih nauka, oblast otorinolaringologija
1976. - doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Publikacije dr Branke Mikić možete pogledati na ovom linku.

Profesionalna članstva:
ORL sekcija SLD, EFAS, ISA, IALP, ESPO; EAONO, IFOS
Član Adiology Committee IALP i Scientfic Board EFAS