neurolog

Dr Dušica Smiljanić Miljković

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Neurološke preglede, doppler krvnih sudova vrata i glave, EEG

Radno mesto / Radno iskustvo
2018. - Acibadem Bel Medic
2005. - Šef odeljenja intenzivne nege, Neurološke služba, Kliničko bolnički centar Zemun, Beograd specijalista neurologije, Klinici za neurologiju, Klinički centar Srbije, Kliničko bolnički centar Bežanijska Kosa, Beograd

Obrazovanje
1998. - Specijalista neurologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
1991. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Autor i koautor većeg broja naučnih publikacija u domacim i stranim casopisima

Stručne aktivnosti
Učesnik više kliničkih studija

Strani jezici
Engleski