specijalista medicine rada

Dr Emir Hadžibegović

no profile

specijalista medicine rada

Dr Emir Hadžibegović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Kapilaroskopiju

Radno mesto / Radno iskustvo:

2009. - Bel Medic

1983. - Dispanzer za profesionalne bolesti

1981. - Vojnomedicinska akademija

Obrazovanje:

1983. Specijalistički ispit iz medicine rada na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA)

1977. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1990. Edukacija za kapilaroskopiju na Institutu za medicinu rada ,,Dr Dragomir Karajović'' u Beogradu

Publikacije:

Objavio je oko 10 radova u domaćim stručnim časopisima i učestvovao na brojnim domaćm kongresima

Posebna sfera interesovanja:

Fizički štetni agensi u radnoj sredini


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!