otorinolaringolog

Doc. dr Ljiljana Čvorović

Ljiljana Čvorović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

 • ORL pregled dece i odraslih, audiološki pregled i otoneurološki pregled.
 • Operacije u regiji uha, kod dece i odraslih. Terapijske intervencije u oblasti uha, grla i nosa.
 • Zbrinjavanje urgentnih stanja u ORL.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • Zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u zvanju je docent na predmetu Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom. 
 • Od 2014. - Zaposlena na Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Kliničkog Centra Srbije kao lekar specijalista otorinolaringologije i subspecijalista audiologije.
 • Od 2005. - Bel Medic
 • Od 2000. - Kliničko- bolnički Centar “Zemun” , Šef Odeljenja otorinolaringologije.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
 • Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2003.
 • Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu, 2008.
 • Specijalizacija iz otorinolaringologije, 2005.
 • Subspecijalizacija iz audiologije 2012.

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Bolesti uva, sluha i ravnoteže, terapija zujanja u ušima, hirurgija uva, dečja otorinolaringologija

Dostignuća i priznanja:

 • Dobitnik stipendije Evropskog rinološkog udruženja (ERS) za usavršavanje na Univerzitetskom Koledžu u Londonu, Institut za laringologiju i otologiju
 • Stipendija Centra za naučno-istraživački rad, A. Charles Holland Fondacije iz Italije radi usavršavanja na Univerzitetskoj Bolnici Zürich, Klinika za Otorinolaringologiju;
 • Stipendija The American Austrian Foundation za učešće na medicinskom seminaru u Salzburgu.
 • Sertifikovani terapeut za Tinitus Retraining Therapy.