otorinolaringolog

Prof. dr Milan Jovanović

Milan Jovanović

Radno mesto / Radno iskustvo
 2018. - Acibadem Bel Medic
1989. -  Načelnik Klinike za Hirurgiju i šef odeljenja operacionog bloka  službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom patologijom Kliničko  bolnički centar (KBC) Zemun, Beograd

Obrazovanje
2001. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu
1994. - Specijalizacija iz otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu
1991. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeruziteta u Beogradu
Profesor, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1989. - Asistent, katedra otorinolaringologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije
Do sada publikovao više od 126 stručno-naučna rada

Profesionalna članstva
ORL sekcija Srpskog Lekarskog Društva (SLD)
Član Etičkog odbora KBC Zemun (2007-2008)
Predsednik stručnog saveta KBC Zemun
Pomoćnik  urednika stručno-naučnog medicinskog časopisa KBC Zemun - "Materia  Medica" i recezent u jednom od vodećih američkih časopisa iz oblasti  otorinolaringologije "Laryngoscope".

Stručne aktivnosti
2006. -  Seminar i radionica "How to write a scientific paper", čiji su moderatori urednici The Lanceta, Beograd
2006. - 8th International Temporal Bone Dissection and Otology/Neurotology  Course Including Cochlear Impantation Workshop, Chapa Univerzitet,  Instanbul, Turska
2003. - Salzburg International Medical Seminars International, Salcburg, Austrija
2000. - Instrukcioni kurs Iz endoskopije, Hong Kong i Šangaj, Kina

Strani jezici
Engleski

Dostignuća i priznanja
1996. Zahvalnica Srpskog Lekarskog Društva povodom 125. Godina postojanja