radiolog

Dr Siniša Rusović

Siniša Rusović

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:
Skenersku koronarografiju, skenerske angiografije, pulmonalnu angiografiju i MSCT grudnog koša.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • U Acibadem Bel Medic-u od 2010. godine
 • Vojnomedicinska Akademija (VMA), 1995.
 • Vojska Srbije, 1990.
 • Opšta bolnica Požarevac, 1988.

Obrazovanje

 • Specijalizacija iz radiologije, 2000.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.

Publikacije
Autor i koautor objavio više od 100 radova u domaćim i stranim časopisima.

Profesionalna članstva

 • SLD
 • Evropsko udruženje kardiologa
 • CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

Stručne aktivnosti:

 • Euro PCR, od 2002. do 2010.
 • CIRSE, od 2002. do 2009.
 • EVAR, Glazgov, Škotska, 2009.
 • MSCT, Katrovice, Poljska, 2007.

Strani jezici
Ruski, služi se engleskim

Posebna sfera interesovanja
Kardiovaskularne bolesti, dijagnostika, interventna medicina

Dostignuća i priznanja
1992. - Povelja Srpskog lekarskog društva