radiolog

Dr Siniša Rusović

no profile

radiolog

Dr Siniša Rusović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Skenersku koronarografiju, skenerske angiografije, pulmonalnu angiografiju i MSCT grudnog koša.

Radno mesto / Radno iskustvo:

•    U Bel Medic-u od 2010. godine

•    Vojnomedicinska Akademija (VMA), 1995.

•    Vojska Srbije, 1990.

•    Opšta bolnica Požarevac, 1988.

Obrazovanje:

•    Specijalizacija iz radiologije, 2000.

•    Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1988.

Publikacije:

Autor i koautor objavio više od 100 radova u domaćim i stranim časopisima.

Profesionalna članstva:

•    SLD

•    Evropsko udruženje kardiologa

•    CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)

Stručne aktivnosti:

•    Euro PCR, od 2002. do 2010.

•    CIRSE, od 2002. do 2009.

•    EVAR, Glazgov, Škotska, 2009.

•    MSCT, Katrovice, Poljska, 2007.

Strani jezici:

Ruski, služi se engleskim

Posebna sfera interesovanja:

Kardiovaskularne bolesti, dijagnostika, interventna medicina

Dostignuća i priznanja:

1992. - Povelja Srpskog lekarskog društva


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!